V augustovom odhade plemenných hodnôt sa v prvej desiatke genomických býkov objavilo hneď sedem nováčikov. Na prvom mieste je býk Win Again. Býk pochádza zo Štajerska a je výsledkom prirodzeného skoku na nádejnú dcéru býka WorldCup , ktorá bola pripárená býkom Edie , (synbýka Wilkins). Edie nebol vykúpen do inseminácie pre zranenie semenníkov....

Vo včerajšom článku k Radešínskej Svratke došlo k uverejneniu chybnej fotografie staršej šampiónky, ktorou je dcéra nášho býka ETOSCHA. Toto je fotografia kravy s kat. č.73 z VOD Kámen

Dňa 8.9. 2022 sa v Radešínskej Svratke uskutočnil 15. ročník Národnej výstavy Den českého strakatého skotu.
V kruhu súťažilo celkom 78 plemeníc z 29 podnikov. Rozhodcami boli Ing. Matúš Kohút a Ing. Ivan Pavlík zo Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku.
V kategórii mladších kráv, prvôstiek sa stala víťazkou dojnica Blažena kat....

Zverejňujeme ponuku býkov plemena Fleckvieh zostavenú na základe výpočtu plemenných hodnôt v Auguste tohto roku. Býci pochádzajú zo staníc Bayern Genetik v Grube a zo stanice CHD IMPULS v Bohdalci. Opúšťame tradičné členenie na kategóriu býkov preverených a genomických, keďže tento fakt už málokoho zaujíma. V zozname nájdete širokú ponuku...

V nedeľu 31. júla mala Liebe 27. narodeniny. Liebe je pravdepodobne najstaršia Fleckvieh krava na svete a stále je produktívna. 17. mája tohto roku Liebe sa otelila 23. krát. Liebe je teda žijúcou legendou a žiarivým príkladom sily a vitality plemena Fleckvieh. Jej vnuk BFG Rijeka kráča v jej šľapajach a odovzdáva celoživotné gény tisíckam svojich...

16. júna sa v Třebíči uskutočnila ojedinelá akcia - Den Skotu. Chovateľské družstvo IMPULS v spolupráci s niekoľkými sterdnými poľnohospodárskymi školami pripravilo ojedinelé podujatie, v rámci ktorého zainteresovalo študentov sterdných škôl na príprave a predvedení kolekcií dcér po býkoch zo šľachtiteľského programu CHD Impuls. Cieľom podujatia...