Krava Wassenaar 356, ktorú vlastní pán Van Balen, vytvorila najmenej dva rekordy súčasne: je prvou geneticky bezrohou kravou plemena Fleckvieh s v Holandsku, ktorá vyprodukovala viac ako 100 000 kg mlieka. Navyše je 100-tonovou kravou s najvyššou dennou produkciou, a to 71 kg mlieka/deň. Wassenaar 356 dokončila produkciu 100 000 kg mlieka na 7...

Rok MLP - (Kontrolný rok úžitkovosti 2021/22) je charakteristický poklesom dojivosti v mnohých regiónoch. Jedným z dôvodov bude pravdepodobne okrem zvýšených výrobných nákladov aj situácia so základným krmivom súvisiaca s počasím. Zatiaľ čo chov dobytka hlási z roka na rok stúpajúce tendencie v genetickom trende , úroda krmovín bola na mnohých...

Včera boli zverejnené nové plemenné hodnoty pre plemeno Fleckvieh.
S potešením môžeme konštatovať, že v prvej stovke naklepších Fleckvieh býkov sa nachádza z firmy BAYERN GENETIK a IMPULS 12 býkov, z toho traja v prvej desiatke!
Ako sa dalo čakať, v prvej stovke nefiguruje žiaden preverený býk , najvyššie preverený býk EISENHUT sa nachádza na 200....

GS Herztakt a GS Zero One sú na dvaja býci na najvyšších pozíciách v TOPke, ani od jedného však nie sú k dispozícii synovia v inseminácii. Len od býka číslo 3, Hokuspokus,ktorý bol odchovaný na farme p, Reinholda Meyera v Colmbergu, má v inseminácii dvanásť synov a dokonca desať vnúčat. Býk, ktorý si solídne vybojoval cestu na vrchol bez...

V augustovom odhade plemenných hodnôt sa v prvej desiatke genomických býkov objavilo hneď sedem nováčikov. Na prvom mieste je býk Win Again. Býk pochádza zo Štajerska a je výsledkom prirodzeného skoku na nádejnú dcéru býka WorldCup , ktorá bola pripárená býkom Edie , (synbýka Wilkins). Edie nebol vykúpen do inseminácie pre zranenie semenníkov....

Vo včerajšom článku k Radešínskej Svratke došlo k uverejneniu chybnej fotografie staršej šampiónky, ktorou je dcéra nášho býka ETOSCHA. Toto je fotografia kravy s kat. č.73 z VOD Kámen

Dňa 8.9. 2022 sa v Radešínskej Svratke uskutočnil 15. ročník Národnej výstavy Den českého strakatého skotu.
V kruhu súťažilo celkom 78 plemeníc z 29 podnikov. Rozhodcami boli Ing. Matúš Kohút a Ing. Ivan Pavlík zo Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku.
V kategórii mladších kráv, prvôstiek sa stala víťazkou dojnica Blažena kat....