Najpoužívanejší býci plemena Fleckvieh v Nemecku v r. 2023

15.01.2024


Najpoužívanejší býci v SRN v roku 2023_ viac ako 5 tis 1. ins
Najpoužívanejší býci v SRN v roku 2023_ viac ako 5 tis 1. ins

Predbežné prvé údaje o počte inseminácií boli predstavené aj tento rok ako súčasť informačnej konferencie o inseminácii LfL.  Ani jeden býk okrem  syna  Hurly Hokuspokus nebol schopný  dosiahnuť viac ako 20 000 prvých inseminácií, čím sa stal číslom 1 všetkých býkov. Ale už na druhom mieste je genomický mladý býk,  syn Sysiphusa býk Sahne ( Bayern Genetik) s počtom viac ako  15 000 prvých inseminácií. Z býkov testovaných na potomstvo sa do päťmiestneho radu dostal iba jeden ďalší býk: Sizyphusov  syn Sunrise. Dokonca aj u genomických býkov už nie  je žiadny býk s počtom 1. inseminácií s päťciferným čískom. Z 20 býkov v tabuľke je len osem rohatých FLECKVIEH býkov. Medzi mladými, genomickými plemenníkmi sa objavuje býk Waalkes Pp* s tromi synmi; Nevlastný brat Mercedes Pp* raz. Hashtag má medzi najobľúbenejšími mladými plemenníkmi dvoch synov.  Sunrise a Sahne Pp* sú dvaja synovia  býka Sysiphos , ktorí sa umiestnili  vysoko na zozname vo svojej kategórii. 
Teší nás, že BAYERN GENETIK má v zozname štyroch  genomických býkov:

SAHNE Pp*
MAHOMES P*S
HIGHNESS
MOAR P*S


Sahne Pp* - najpoužívanejší genomický býk v Nemecku v r.2023
Sahne Pp* - najpoužívanejší genomický býk v Nemecku v r.2023

Zdroj: Ariane Haubnerová, Časopis Fleckvieh