TYP

Jednoduchá aplikácia pre šľachtenie  TYP umožňuje každému manažérovi farmy v čistokrvnej plmenitbe, aj v krížení  plniť "šľachtiteľské" ciele pre jednotlivé farmy a umožňuje produkovať  harmonické kravy so správnou rovnováhou a bez extrémov.

Aká je pridaná hodnota pri šľachtení na  TYP?
Cieľom šľachtenia na TYP je mať čo najviac kráv v type Allround (HARMONICKÝ)

Priparovanie
Výber býkov  sa robí veľmi ľahko pomocou modelu Harmony.

Účinnosť
Spravovanie homogénnych stád je ľahšie zvládnuteľné, a teda efektívnejšie.
Použitie
Jednoduché použitie pri v čistokrvnej plemenitbe,aj v krížení  s dojnými plemenami.
Benefity
Hospodárnejšie kravy zaručujú trvalo udržateľné zlepšenie príjmu.

Rozoznávame 3  Typy kráv:

Typ R, Robustný, silný / konvexný  Silné a stabilné zviera s pevným základom ; veľmi odolný
Typ R, Robustný, silný / konvexný Silné a stabilné zviera s pevným základom ; veľmi odolný
Typ A - HARMONICKÝ, vyrovnaný, harmonické ,zdravé zviera bez extrémov, dobrá rovnováha medzi produkciou a konštitúciou
Typ A - HARMONICKÝ, vyrovnaný, harmonické ,zdravé zviera bez extrémov, dobrá rovnováha medzi produkciou a konštitúciou
Typ S , krehký / konkávny - Ľahké, úzke zviera s malou hmotnosťou a nízkou odolnosťou
Typ S , krehký / konkávny - Ľahké, úzke zviera s malou hmotnosťou a nízkou odolnosťou

Ako vznikla plemenná hodnota pre TYP?

 Pozorujeme postupnú negatívnu zmenu v type strakatého plemena. Typ býka je zanedbávaný a stále viac sa pozerá len na genomické hodnoty . Nanešťastie si nikto nevšíma TYP býka, pozerá sa len na čísla.

Firma BAYERN GENETIK na rozdiel od iných má jasnú predstavu o vhodnom type kráv a prezentuje svoj program šľachtenia na takých podujatiach, ko je  "Strong Bull Festival in Miesbach" alebo "Fleckvieh meets Munich", , kde sú všetky kravy detailne odmerané a odvážené.

Výsledky nášho výskumu potvrdili jednoznačné výsledky o vzťahu  veľkosti tela a Typom kráv . Zvlášť zaujímavý je pomer medzi dĺžkou tela a výškou v krížoch. Všetky dáta boli následne spracované a vznikla myšlienka uviesť na trh plemennú hodnotu pre TYP.

Po dlhom overovaní v praxi začala naša spoločnosť priraďovať každému býkovi plemennú hodnotu pre TYP. Po vyhodnotení TYPu  pre jednotlivé kravy môýžeme dnes vyberať býka nielen podľa  produkčných plemenných hodnôt a hodnôt pre FITNNESS, ale aj podľa  TYP u.  Potom cestou korekčného pripárenia pomocou HARMONY modelu vyberáme býka, ktorý po spárení s kravou daného TYPu vyprodukuje zviera v požadovanom TYPe  "A" , v harmonickom type. TAkto sa v stádach zníži variabilita  u zvierat , čím dosiahneme väčšiu efektívnosť stáda a ľahší manažment. Toto je dôležité nielen v čistokrvnej plemenitbe, ale aj v krížení s dojnými plemenami.