A2 MLIEKO

A2 mlieko

Kravské mléko je v podstate kvapalina zloženná z tekutých častíc skládajúcich sa z vody, tuku, bielkovín (aminokyseliny), laktózy a minerálov.

A1 beta-kaizen sa nachádza v mlieku u kráv Bos Taurus, ktoré sú rozšírené v západnom svete, kým u Bos Indicus, sú rozšírené v Ázii - A2. Podobne je ako aj u kráv v Afrike, napriek tomu že tam je rozšírený typ patriaci do rodiny Bos Taurus. Beta-casein proteiny nájdené u HD nájdené u dobytka zahŕňajú 209 aminokyselín v pevných sekvenciach tvoracich spletitý retazec. Rozdiel mezi A1 a A2 variantou je len v zložení aminokyselin. Zatiaľčo mlieko A1 má aminokyselinu HISTIDIN na pozíciici 67, mlieko typu A2 obsahuje aminokyselinu PROLIN na tej istej pozícii 67. V roku 1993 význam tohoto menšieho rozdielu nebol pochopený, pričom bol známy "mliečnym biochemikom" už 25 rokov. Vedci sa domnievajúí, že príhoda tejto mutácie sa prihodila pred 8. tisícmi rokov tak, že aminokyselina prolin na pozícii 67 bola nahradená histidinom. Genetický dôkaz tejto mutácie je velmi jasný. Tato mutácia sa následne rozšírila v stádach dobytka v západných častiach sveta.

Po konzumácii mlieka s variantom A1beta-kazeínu vzhľadom na slabšiu väzbu bielkovín vzniká v žalúdku bioaktívny peptid beta-casomorfin 7, ktorý sa zaraďuje do skupiny opiátov. Podľa štúdií sa podieľa na vzniku ochorení ako autizmus a schyzofrénia. /90% pacientov s týmto ochorením majú v moči a krvi stonásobné vyššie hodnoty beta-kozomorfínu 7 ako zdraví ľudia/. Beta- kazeín A1 je asociovaný taktiež s kardiovaskulárnymi ochoreniami/ vyšší obsah nasýtených mastných kyselín ako u A2/ a diabetesom I. typu. Beta kazeín typu 2 naopak priaznivo pôsobí v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení, znižuje cholesterol v krvi. Ľudia, ktorí majú napríklad intoleranciu laktozy / nedostatok enzýmu laktáza tráviaceho mliečny cukor laktozu/ lepšie tolerujú mlieka, kde sa nachádza A2 beta kazeín. Tento druh kravského mlieka sa vyskytuje na Slovensku a v Čechách zriedka. Na našom území prevláda chov kráv s A1 alelou čo sú plemená Holstein- friesian.

Mlieko s A2 beta-kazeínom, poskytujú plemená kráv s prevahou výskytu alely A2. Súto plemená kráv Fleckvieh, Jersey, Hnedé Švajčiarske a Guersney. Jeho predaj je rozšírený najmä na Novom Zélande, USA, Austrálii a Anglicku ale však aj u nás v posledných rokoch stúpol u farmárov záujem o chov kráv pre A2 mlieko.

BAYERN GENETIK testuje všetkých svojich býkov na prítomnosť alely A2 a patrí do špičky svetových producentov A2A2 býkov. Zoznam býkov - nositeľov alely A2 si môžete pozrieť v nasledovnom odkaze :

https://rind.bayern-genetik.de/de/bullen/a2-bullen-348.html