Vo štvrtok, 16.júna sa v Třebíči uskutoční zaujímavé podujatie , v rámci ktorého bude predvedené špičkové potomsvo zo šľachtiteľského programu CHD Impuls. Zvieratá budú predvádzané študentatmi VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč , hodnotiť bude medzinárodná porota.

Uplynulý rok bol v Bavorsku rokom výkyvov a obmedzení vďaka pandémii. Napriek tomu možno konštatovať, že plemen Fleckvieh si zachováva svoj stabilný podiel a kvalitu v populácii HD. V Tabulke Erstbesamungen 2021 vidíte, že plemenom Fleckvieh sa urobilo 1 212 434 prvých inseminácií, čo predstvuje 34% z celkového počtu 1. inseminácií, pri najnižšom...

Časopis Fleckvieh uverejnil v májovom čísle informáciu o najpoužívanejších býkoch v Bavorsku v minulom roku.
Kto by na prvom mieste v rebríčku čakal genomického býka s vysokým GZW, mýli sa. Najviac používaným býkom bol s počtom 17015 prvých inseminácií býk ORKA ( Obi x Waldbrand) s GZW 112 , narodený v roku 2013. Zaujal pravdepodobne svojim pôvodom,...