Niekedy natrafíte v maštali na kravy, ktoré Vás jednoducho oslovia. Nie preto, žeby boli niečím výnimočné, ale naopak, pretože sú to bežné, funkčné kravy.
Tu je jedna nich: Willemientje 5948, 75 % Fleckvieh. Je to dcéra býka BG ZASPORT od kravy, ktorej otec je BG ENGADIN. Zasport a Engadin sú už generačne starí býci , ktorí sa narodili pred...

K dispozícii je pre Vás nový katalóg býkov plemena Fleckvieh na sezónu 2021_2022. Ako som už naznačil v príspevku minulý týždeň v ponuke nájdete široké spektrum býkov ako preverených, tak aj genomických.
Katalóg si stiahnete kliknutím na nasedujúci odkaz:

Posledný výpočet plemenných hodnôt jednokrokovou metódou znovu zvýšil spoľahlivosť odhadu plemenných hodnôt a navyše bola do hodnotenia pridaná nová hodnota- správanie pri dojení (milking behavior), ktorá odzrkadľuje temperament dcér daného plemenníka pri dojení.

Chov kráv plemena Fleckvieh je dôležitou súčasťou života Roberta Lechnera. Nevyhľadáva len býkov s najvyššou plemennou hodnotou, ale ide mu predovšetkým o vyvážené, harmonické zvieratá.

Dostali sme od kolegov z CHD IMPULS veľmi vydarené fotografie dcéry plemenného býka VOTARY, u nás registrovaný so št. registrom RAO-050. VOTARY bol v r. 2018 najpoužívanejším býkom v Bavorsku, vďaka vysokej spoľahlivosti preverenia (98 %) patrí stále k veľmi populárnym plemenníkom. Votary pochádza z vydareného pripárenia bezrohého RUHMREICHA na...

V súčasnosti sme svedkami rastu vstupných komodít v chove dobytka. Naša spoločnosť v snahe aspoň čiastočne vykompenzovať zvýšené vstupy v ŽV sa rozhodla znížiť ceny v inseminačných dávok niektorých býkov s platnosťou od 1. júla 2021