Bayern-Genetik - Váš partner v šľachtení dobytka

Bayern-Genetik GmbH  je globálne aktívna spoločnosť s koreňmi v Bavorsku. Sme VAšim partnerom pre dodávku spermy, embryí, aj živých zvierat. Sme presvedčení, že strakaté plemeno je plemenom budúcnosti , ako v kombinovanom, tak aj v mäsovom type

Naša filozófia šľachtenia spočíva v produkcii zdravých, vitálnych a harmonických zvierat , bez extrémov !

Šampiónka výstavy Agrokomplex  2019 , dcéra býka WALDHOER, chovateľ: SPD Veselé
Šampiónka výstavy Agrokomplex 2019 , dcéra býka WALDHOER, chovateľ: SPD Veselé