JOYENOEL VBD-026

JOYENOEL GD produkuje potomstvo s vynikajúcou stavbou tela s vysokou spoľahlivosťou, pričom dosahuje intenzívny rast už od narodenia. Potomstvo sa vyznačuje dlhým telom, širokými panvami a pevnými končatinami. Je synm legendárneho býka PHEASANT  a vynikajúcej matky  Lionel SAUZE (79) , kde skĺbili predpoklady pre vynikajúcu morfológiu, produkciu a reprodukciu. Príklady jeho vynikajúcich dcér :

Improved: MTE, ISU 124, 7 teliat, MO 365 dní
Ugandy: MTE, ISU 117, 12 teliat pri MO 382 dní
Organdy: MTE, ISU 115, 16 teliat pri MO 377 dní
Ak použijete býka JOYENOELGD , vylepšite vaše stádo bezohľadu na typ a produkciu !  

Karta býka:

https://www.genesdiffusion.com/blonde-aquitaine/35381-314-joyenoelgd.html#/1-sexage-conventionnelle

22,00 €