Rok 2020 v Bavorsku z perspektívy vývoja úžitkovosti

11.01.2021

Spolková republika Bavorsko je krajinou s najväčšou populáciou kominovaného plemena Fleckvieh (slovesnké strakaté) v Európe. V uplynulom roku chovatelia tohto plemena prekročili v mliečnej úžitkovosti hranicu 8000 kg , konkrétne dosiahli produkciu 8130 kg mlieka (+167 oproti r.2019) s % tuku 4,21 a bielkoviny 3,54%. Plemeno Fleckvieh  je stále rozhodujúim plemenom v Bavorsku, jeho podiel predstavuje takmer 78 %.

V kontrole úžitkovosti bolo v Bavorsku 17533 fariem, čo je o 790 menej, než v predchádzajúcom roku. Priemerný počet kráv na farme bol v r. 2020 52,8 kravy, pre porovnanie 10 rokov dozadu 37,1, pred 20 rokmi 29,2 kravy. farmy. 

Pre zaujímavosť pripájam graf, kde možete vidieť vývoj úžitkovosti, počty fariem, a výroby mlieka v Nemecku od r.1999:

Z grafu je zrejmé, že od r. 1999 stúpla produkcia mlieka v Nemecku takmer o 19 percent, zatiaľ čo počet kráv poklesol cca o 18 percent a počet fariem poklesol o viac ako 60 percent.

Stúpol ale počet fariem s dojacími robotmi, v tabulke vidíte počet fariem s robotmi a dojacími boxami- v zátvorke. V r. 2020 bolo v Bavorsku 298 fariem s mliecnymi robotmi, celkove  410 boxami.Potenciál plemena dokumentuje ďalšia tabulka, kde máte možnosť pozrieť si najvyššie dosiahnuté laktácie u jednotlivých kráv , zoradené podľa tuku+bielkoviny ( F+E)

Nasledujúca tabulka ponúka prehľad kráv v Bavorsku s najvyššou celoživotnou produkciou :

                                     TOP kravy s najvyššou priemernou úžitkovosťou ( T+B, F+E)

                              A nakoniec prehľad stád s najvyššou priemernou produkciou podľa počtu kráv na farme:

                                                                            Zdroj: časopis Fleckvieh