Radešínska Svratka 2022

11.09.2022

Dňa 8.9. 2022 sa v Radešínskej Svratke uskutočnil  15. ročník Národnej výstavy   Den českého strakatého skotu.
V kruhu  súťažilo celkom  78 plemeníc  z 29 podnikov. Rozhodcami boli Ing. Matúš Kohút a Ing. Ivan Pavlík zo Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku.
V kategórii mladších kráv, prvôstiek  sa stala víťazkou dojnica  Blažena kat. číslo 34 z chovu Agro Libomeřice, a.s. po plemennom býkovi ORKA.

1. miesto kategória prvôstiek, foto facebook čestr.cz
1. miesto kategória prvôstiek, foto facebook čestr.cz

Šampinkou v kategoríí mladších kráv sa stala krava na II.lakácii, Róza s kat,. č. 45 po býkovi MOGUL, tiež z podniku AGRO Libomerice,a.s.

Šampiónka výstavy v kategórii mladších kráv, Róza   Foto: idnes.cz
Šampiónka výstavy v kategórii mladších kráv, Róza Foto: idnes.cz

Titul " Staršia šampiónka získala  krava Mantis na 3. laktácii ( kat. č. 73) z VOD Kámen , otcom ktorej je býk ETOSCHA z produkcie BAYERN GENETIK. 

Staršia šampiónka výstavy- foto Jan Kocmánek
Staršia šampiónka výstavy- foto Jan Kocmánek

Býk ETOSCHA má dnes v o výpočte plemenných hodnôt registrostrovaných takmer 3800 dcér, pričom ich produkcia  na 3. laktácii dosahuje takmer 9000 kg mlieka.


https://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=276000948786057&table=DATEN_FV

Etoscha_ Bayern Genetik
Etoscha_ Bayern Genetik

Kompletná výsledková listina: