WENDLINGER št.reg WLE- 010

BK: A1A2
Syn ďalšej legendy, plemenného býka Wille po dlhovekej krave Chiare. Tá v priebehu 7. laktácií nadojila v priemere 9.585 kg mlieka s % tuku 4,65 a bielkovín 3,83 %. Ide o býka s dlhým produkčným životom, vysokou perzistenciou laktácie, vynikajúcimir končatinami . jeho 250 dcér dojí n 2. laktácii viac v priemere ako 8200 kg mlieka

V roku 2019 sa umiestnil v 1. desiatke najpoužívanejších plemenných býkov v Bavorsku.

Pozrite si video s býkom Wendlinger na YouTube

https://youtu.be/A1QKrB6GxsI

Kompletná karta býka:

https://rind.bayern-genetik.de/de/bullen/fleckvieh/nachkommengepruefte-bullen/wendlinger-66.html?id=27113&lng=deu9,00 €