SUPERBO PP VCH 170

*bezrohý býk

*ľahké telenie

* kratšia dĺžka teľnosti


Cena  si vyžiadajte u svojho dodávateľa  inseminačných dávok

0,00 €