RS SLAVOJ - genomický býk

Syn legendárneho Sysiphusa s vysokým mliekom, pozitívnymi zložkami mlieka, vysokými prírastkami u potomstva a úžasnou laktačnou krivkou u dcér. V´daka indexu 113 pre telenie je ideálny na jalovice

Kompletná karta býka :

https://www.chdimpuls.cz/Nabidka-byku/RS-Slavoj.aspx?razeni=Si_cel%20desc

14,00 €