OULED VLI-101

OULED je syn býka HAMILCAR, ktorý je jeden z najlepších býkov plemena Limousine, čo sa týka ľahkosti telenia a prírastkov. Je to ideálny býk na terminálne kríženie, dostupná je aj sexovaná sperma

Cena je orientačná, závisí od poctu objednaných ID

9,00 €