NOID

Býk z vydarenej kombinácie HUTERA x MANITOBA s predikciou zlepšenia zložiek mlieka, vynikajúcou perzistenciou laktácie , vhodný aj na jalovice

Kompletná karta býka:

https://www.chdimpuls.cz/Nabidka-byku/Noid-HCH-022.aspx?razeni=Si_cel%20desc

12,00 €