NESTOR VCH - 119

NESTOR  je vhodný na jalovice, ostane po ňom potomstvo s rýchlym rastom a dobrým osvalením. Má pevné končatiny, jeho potomstvo má bohato osvalenú chrbtovú časť, aj stehná .Použite na dcéry po býkoch  BANCO, ARTOIS, URFE a FORGEOT P.  

Karta býka

https://www.genesdiffusion.com/charolais/43985-458-nestor.html?backIndex=#/sexage-conventionnelle

22,00 €