NASTY

Býk z kombinácie REUMT x MALINT, s vysokou pleennou hodnotou pre kg mlieka, vynikajúcou perzistenciou laktácie u dcér a vynikajúcimi parametrami mäsovej úžitkovosti potomstva


Kompletná karta býka :

https://www.chdimpuls.cz/Nabidka-byku/NASTY-RAD-513-CZ883612061.aspx?razeni=Si_cel%20desc


12,00 €