MAHANGO Pp reg. MAF-041

Beta kazeín : BK: A1A2

Unikátny bezrohý plemenník, v minulom roku najlepší bezrohý plemmenný býk na svete.Extrémna produkcia mlieka, vysoká spoľahlivosť preverenia,

Viac ako 47oo dcér s priemernou produkciou viac ako 8500 kg mlieka na 1. laktácii

V roku 2019 bol najpoužívanejším býkom v Bavorsku, celkove s ním spravili 31200 prvých inseminácii, od začiatku používania 92 300 inseminácií

Kompletná karta býka:

https://rind.bayern-genetik.de/en/bull-219.html?id=27112


14,00 €