HANETON VBD-019

HANETON GD  zdedil výborné schopnosti reprodukcie po matke aj otcovi, preto jeho potomstvo sa telí ľahko, vrátane vlastného telenia jeho dcér. Produkuje štandardné potomstvo, ktoré sa vyznačuje výborne osvalenými bedrami a zadnými štvrťami. Panvy majú dlhé, Kostru pravidelnú. Otec HANETONA , EMIR aj dedo THEODUL vyhrali niekoľko súťaží , zatiaľ čo v materskej pozícii vidíme kravy s vyrovnanou produkciou a reprodukciou.

Karta býka:

https://www.genesdiffusion.com/blonde-aquitaine/5079-82-haneton-gd.html#/1-sexage-conventionnelle

20,00 €