DECOR VCH-075

Býk s veľmi ľahkým telením, vhodný na jalovice, vylepšuje u dcér postavenie predných končatín a zvyšuje mliečnosť dcér

Karta býka:

https://www.genesdiffusion.com/charolais/34041-284-decor.html?backIndex=#/sexage-conventionnelle


12,00 €