WALLFAHRER WBR-008 dostupný v SR

16.11.2023

V minulom týždni bola do plemennej knihy zapísaný plemenný býk WALLFAHRER, WBR-008 z produkcie Bayern Genetik. Al by ste zoradili rebríček najlepších Fleckvieh býkov podľa FITNESS indexu, objaví sa Vám na 1.mieste. Ťažko nájdete v ponuke býka, ktorý má Index Fitness 136, Dlhovekosť 134, Zdravie Vemena 127 a Somatické bunky 128 . Býk je zaujímavý aj vďaka vynikajúcemu exteriéru ( Končatiny 113, Vemeno 121) .

WALLFAHRER  WBR-008
WALLFAHRER WBR-008

Ide o syna býka WINTERTRAUM, ktorý má dnes v inseminácii 28 synov s GZW od  132 až po 146

https://zuchtwert.at/fleckvieh/040000989327769/sons

Svoj exteriér zdedil pravdepodobne po otcovi matky, býkovi  GS MYSTERIUM Pp*

https://zuchtwert.at/fleckvieh/040000903294838

V pozícii deda matky nájdete legendárneho býka VOTARY, taktiež zo stanice Bayern Genetik, ktorý má dnes na 1. laktáciách takmer 11 tisíc dcér na 1. laktácii s produkciou  7300 kg mlieka. Votary má v inseminácii 31 synov.

https://zuchtwert.at/fleckvieh/276000946894585

Ak chcete zlepšiť znaky zdravia a exteriér pri zachovaní vysokej produkcie mlieka, použijte býka WALLFAHRER !