Význam “plemennej hodnoty pre TYP”

24.08.2020

Bayern-Genetik je jediná spoločnosť na svete, ktorá okrem tradičných plemenných hodnôt skúma aj typ kravy a vývoj znakov typu. V modernej dobe genomiky zaplavujú trh ohurujúce čísla genomických býkov, zatiaľ čo dôraz na "reálnu kravu" na farme sa vytráca.  Bayern Genetik Vám pomôže pochopiť, prečo má význam zvažovať "Typ býka " pri každom individuálnom pripárení a ako použiť býkov z našej produkcie na "Perfektné pripárenie"  (Perfect Match) s cieľom dosiahnuť požadovaný TYP kravy.

Po prvý krát po dlhom testovaní publikovala firma Bayern-Genetik hodnoty pre TYP v apríli 2018, prekaždého býka prevereného na dcérach. Odvtedy, plemenná hodnota pre TYP zohráva významnú úlohu v našom programe šľachtenia a v dennej rutinnej práci našich poradcov . V zásade rozlišujeme 3 kategórie v rámci TYPu: 

- R - Robust/Robustný-
-  A - All-round/Harmonický
- S - Sharp/ Ostrý,Mliečny

V rámci týchto základných Typov potom rozlišujeme podkategórie od RA - Robustný/Harmonický po AS - All-round /Ostrý. Pripárenie potom funguje veľmi jednoducho na základe našej aplikácie  Self Mate , alebo podľa schémy HARMONY MODEL.


Posledný výskum v oblasti plemennej hodnoty pre TYP potvrdil výnimočnú výhodnosť klasifikácie na "TYP" pri selekcii . Analyzovali sme databázu 14.218 býkov preverených na dcérach a porovnali sme ich s oficálnymi výsledkami kontoly úžitkovosti a lineárneho hodnotenia  2,8 milióna kráv. Výsledky sú prekvapujúce ! 

Index GZW alebo TMI je index plemenných hodnôt , ktorý odzrkadľuje ekonomickú hodnotu zvieraťa. Index MW zohľadňuje celkovú produkciu mlieka vo vzťahu k obsahu zložiek (tuk a bielkoviny). Obr. 1 dokazuje jednoznačne výhodnosť kráv v type (A) All-round /Harmonický a ( RA) the Robustný/Harmonický. Tieto zvieratá majú PH hodnoty vyššie o 5-6 bodov oproti zvieratám typy(S) (Ostrý). Rovnako sa preukázalo, že zvieratá typy (A) mali najvyššiu produkciu mlieka! Toto je kľúčová informácia, ktorá zmení čoskoro filozófiu šľachtenia mliečnčho dobytka! Na obr.2 môžete vidieť výkonnosť v produkcii mlieka u rozličných kategórií TYPu. Prekvapujúco zisťujeme, že TYP (S), ostrý, mliečny vôbec neprodukuje viac mlieka, než iné typy. To znamená, že šľachtenie na mliečny typ nie ja zárukou vyššej produkcie mlieka!Výrok profesora Chad Dechowa, že " dojná krava by mala vyzerať ako olympijský zápasník v strednej triede", bol teda potvrdený týmito výsledkami po 14 rokoch.
Naviac, obr. 3 poukazuje vplyv selekcie na TYP vo vzťahu k znakom zdravia, ako sú mastitídy, cysty, plodnosť a mliečne horúčky. K typu (S) sa viažu hlavne také ochorenia, ako mliečna horúčka a mastitídy, ktoré majú aj najväčší ekonomický dopad na chovateľa. Teraz už určite veríte, že konštitúcia zvieraťa je v priamej korelácii k zdraviu a výkonnosti .

Tieto výsledky poukazujú na možnosti a výhody filozófie šľachtenia, , ktoré praktizujeme viac než 150 rokov v čistokrvnej plemenitbe a viac než 20 rokov v krížení. Výsledkom tejto práce je plemenná hodnota pre TYP: 

S našimi býkmi a plemennou hodnotou "TYP" môžete realizovať svoj zámer a selektovať na svoj "vlastný TYP" kravy. 

Pretože:

MOJ TYP - a Bayern Genetik krava typu A (Harmonický) pracuje pre Vás !

Viac informácií o šľachtení na TYP nájdete kliknutím na odkaz :

https://www.bayern-genetik.sk/typ/