Výsledky kontroly úžitkovosti v CR za rok 2019/2020

18.01.2021

V minulom článku sme sa venovali výsledkom kontory úžitkovosti plemena Fleckvieh (slovenské strakaté) v Bavorsku. Dnes prinášam informácie z Českej republiky, kde tvorí plemeno ČESTR(české strakaté) významnú časť populácie dojených kráv.

V ČR sa v minulom roku chovalo 1 406 tis ks hovädzieho dobytka, z toho 569 tis kráv.  V kontrole mliečnej úžitkovosti bolo zapojených 292 835 kráv .Stavy kráv tam poklesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o 11,6 %.

Kravy zapojené do KÚ (všetky plemená) nadojili včítane krížencov v priemere 9255 kg mlieka s % tuku 3,95%  a % bielkovín 3,46.

Úžitkovosť kráv plemena ČESTR dosiahla úroveň 7769 kg mlieka , 4,03 %Tuku a 3,58 % bielkovín, pri medziobdobí 392 dní a veku pri 1, otelení 27 mesiacov a 19 dní.

V plemennej knihe  ČESTR  bolo zapísaných 108 293 kráv s priemernou produkciou za normovanú laktáciu 7824 kg ML, 4,08 %T a 3,58% Bielkovín, pri Medziobdobí  392 dní.

Dojnice v hlavnom oddiele PK  dosiahli úžitkovosť 7849 kg mlieka s tučnosťou 4,035 a s bielkovinou 3,58%.

Do inseminácie bolo z domácich chovov vykúpených 42 býkov , do prirodzenej plemenitby 108 býkov.
Z dovozu bolo zapísaných do PK 46 býkov , do testu 23 býkov.
Chovatelia si teda mohli vyberať býkov do pripárovania z celkového počtu novozaradených 112 býkov !

Zdroj: Svaz Chovatelu Českého strakatého Skotu