VOTARY- vysoká spoľahlivosť, excelentné dcéry

29.07.2021

Dostali sme od kolegov z CHD IMPULS  veľmi vydarené fotografie dcéry plemenného býka VOTARY, u nás registrovaný so št. registrom  RAO-050. VOTARY bol v r. 2018 najpoužívanejším býkom v Bavorsku, vďaka vysokej spoľahlivosti preverenia (98 %)  patrí stále k veľmi populárnym plemenníkom. Votary pochádza z vydareného pripárenia bezrohého RUHMREICHA na dlhovekú matku GRANADU, ktorá počas 7 laktácií nadojila v priemere 8500 kg mlieka, pričom na maximálnej , 6. laktácii dosiahla produkciu 9800 kg mlieka.
Celkovo registrujeme v Nemecku a Rakúsku  takmer 700 dcér na 1. laktácii s produkciou 7200 kg mlieka a 340 dcér na 2. laktácii s produkciou 8350 kg mlieka. VOTARY je v zmysle vývoja plemenných hodnôt mimoriadne stabilným býkom, po nábehu dcér do 1. lkatácie v Apríli 2020  jeho GZW sa drží stabilne na úrovni 119-120. 

dcéra býka VOTARY v ČR, aktuálna produkcia 29 kg mlieka , foto Pavel Ventruba
dcéra býka VOTARY v ČR, aktuálna produkcia 29 kg mlieka , foto Pavel Ventruba
dcéra VOTARY, foto Pavel Ventruba
dcéra VOTARY, foto Pavel Ventruba
Plemenný býk VOTARY, št.reg RAO-050
Plemenný býk VOTARY, št.reg RAO-050

GZW  120, MW  111, FIT  113

Býk VOTARY je dostupný v cene 13 EUR za dávku