Tri býky predané na inseminačné stanice motivujú k chovu

15.07.2021

Členovia chovateľského združenie v Miesbachu (Bavorsko) sa v súčasnosti veľmi aktívne podieľajú na šľachtiteľskom procese. Len za posledný mesiac bolo genomicky otypovaných viac ako 500 jalovičiek a 100 býčkov.Je motivujúce, keď sa päť inseminačných staníc potom aktívne zúčastní aukcie na trhoch. Chovateľ Sebastian Blindhuber z Parsbergu mohol tentoraz ponúknuť do dražby najlepšieho syna býka Manaus , ktorý bol vyhodnotený na záklae plemennej hodnoty 403 testovaných nevlastných bratov. Mohutný býk s dobrým osvalením dosiahol hneď niekoľko vynikajúcch hodnôt. Okrem celkovej plemennej hodnoty GZW141 a hodnoty mlieka MW 130 vyniká aj dobrou hodnotou FW 117 a výbornou hodnotou dojiteľnosti 124. Býk bol vykúpený v inseminačnou stanicou Höchstädt za cenu 19 000 EUR.
Ďalším špičkovým plemenníkom, ktorý bol vyhodnotený na základe informácií o jeho 77 bratoch bol býk býk Masasi, ktorého výberovej komisii predstavil Benno Huber zo Sollachu. Hans Holzer z inseminačnej stanice Bayern Genetik získal zákazku na tohto býka za navýšenú cenu 4900 EUR. Celková plemenná hodnota GZW 136, plemenná hodnota pre mlieko + 1400 kg, plus vysoké plemenné hodnoty z hľadiska dlhovekosti a excelentné končatiny, to sú parametre, ktoré by boli pred 10 rokmi u býka s génom bezrohosti takmer nedosiahnuteľné.
Ďalší bezrohý býk z chovateľskej farmy Josefa Garnreitera v Innerthanne sa premietňuej do inseminačnej stanice Neustadt Aisch za cenu navýšenú na 3 500 €. U tohto býka zohrali rozhodujúcu úlohu línie v jeho rodokmeni. Línia Gebalot, po otcovi Garibaldi je v Simmentálskej populácii rozšírená pomerne málo. Jedenásť býkov predaných do prirodzenej plemenitby sa nepredalo tak dobre, ako v Apríli,stale sa však ich cena pohybovala v rozpätí 1630- 1900 EUR.
Predvedených bolo aj 75 mladých kráv. Priemerná dojivosť týchto kráv bola 28,2 kg mlieka. Tešili sa vysokému dopytu, takže sa predávali za priemernú cenu 1782 EUR, pričom cenové rozpätie sa pohybovalo od 1 200 do 2 450 EUR.

Najvyššie bola vydražená dcéra býka Wackersberg z chovateľskej farmy Maria a Hans Resenberger z obce Wackersberg.
Ďalších 11 mladých kráv vydražili za viac než 2 000 EUR/kus.Išlo o zvieratá s kvalitným rodokmeňom a vysokou produkciou. Okrem mladých kráv sa predali aj dve teľné jalovice v priemere za 1 540 eur a staršia krava za 1 040 eur.