TOP dcéry po býkoch z BAYERN-GENETIK - pokračovanie III.

10.05.2021

Pokračujeme v  propagácii dcér býkov z BAYERN GENETIK v našich chovoch na Slovensku. Dnes predstavíme prvôstky z družstva SPD Veselé, kde dodávame genetiku už niekoľko rokov. SPD Veselé patr medzi špičku slovenských chovov strakatého plemena, v rebríčku najlepších chovov SS plemena v minulom roku figuruje na 12. mieste s priemernou produkciou za normované laktácie 8336 kg mlieka, s vynikajúcim medziobdobím 373 dní. Dnes Vám predstavíme niekoľko prvôstiek , ktoré boli vysoko hodnotené v rámci lineárneho hodnotenia exteriéru:

SK000813166704	otec:	WALFRIED  HW-048 	100dní	2982kg Ml	3,65%T,  3,27% B  Vemeno: 84 bodov
SK000813166704 otec: WALFRIED HW-048 100dní 2982kg Ml 3,65%T, 3,27% B Vemeno: 84 bodov
SK000813166732	otec:	ZAUBER	, ZAX-010 100	dní, 3494kg Ml,	4,76	%T,3,35%B, Vemeno  85 bodov
SK000813166732 otec: ZAUBER , ZAX-010 100 dní, 3494kg Ml, 4,76 %T,3,35%B, Vemeno 85 bodov
SK000813166733	otec:	WOLGASAND HW-049	100dní 	2812 kg ML	3,50 %T	3,52%B, Vemeno :81 bodov
SK000813166733 otec: WOLGASAND HW-049 100dní 2812 kg ML 3,50 %T 3,52%B, Vemeno :81 bodov
SK000813166760	otec:	WALFRIED  HW-048 	100d 	3066kg ML	4,61%T	3,26%B   Vemeno: 87b
SK000813166760 otec: WALFRIED HW-048 100d 3066kg ML 4,61%T 3,26%B Vemeno: 87b
SK000813166740	otec:	WOLGASAND	100d 1968kg ML	3,04%T	3,6%B  Vemeno: 80 b
SK000813166740 otec: WOLGASAND 100d 1968kg ML 3,04%T 3,6%B Vemeno: 80 b
SK000813166702	otec:	WALFRIED	200d	5708kg ML	4,67	%T  3,41%B, Vemeno 85 b
SK000813166702 otec: WALFRIED 200d 5708kg ML 4,67 %T 3,41%B, Vemeno 85 b

Poďakovanie patrí zootechnikom na SPD Veselé , zvlášť  Ing. Briedovej za  asistenciu pri fotografovaní a zbere údajov.