Stabilita a šľachtenie bez extrémov

08.09.2023

Naša spoločnosť, Bayern Genetik presadzuje dlhodobo selekčný program založený na selekcii harmonických zvierat, bez extrémov, s dôrazom na udržateľnosť stabilitu, a prítomnosť génov bezrohosti, ktoré sú pre chovateľa nesmierne dôležitým parametrom. Hoci sme v SR neregistrovali v poslednom období veľa býkov, to, čo sa podarilo umiestniť na trhu v SR presne reprezentuje filozofiu tohto šľachtenia.

Pozrite si históriu vývoja plemenných býkov, ktorých sme zaregistrovali nedávno (MAHOMES, MAJESTIX a WAALKES)  a všimnite si vývoj ich plemenných hodnôt.(pričom WAALKES užpatrí do kategórie preverených býkov). Na záver pridávam aj horúceho kandidáta na registráciu v tomto roku, býka WILLENSKRAFT, ktorý je jeden z mála nositeľov žiadaných kazeínov A2A2 a kappa kazeínu BB.