Správa o výhľade poľnohospodárstva v Európskej únii na roky 2021 – 2031,

25.01.2022

Trhy s mäsom a mliečnymi výrobkami budú v nasledujúcom desaťročí ovplyvňované udržateľnosťou, spoločenskými a zdravotnými trendami , a to tak z hľadiska typov výroby, ako aj modelov spotreby. To sú len niektoré z prognóz zo správy o poľnohospodárskom výhľade Európskej únie na roky 2021 - 2031, ktorú 9. decembra 2021 zverejnila Európska komisia.

Mlieko a mliečne výrobky

Počas výhľadového obdobia bude produkcia mlieka v EÚ poskytovať udržateľné riešenia pre farmárov, podnebie a spoločnosť. Poľnohospodári môžu napríklad profitovať z uplatňovania stratégií udržateľného kŕmenia a lepšieho riadenia stád, čo povedie k efektívnemu riadeniu nákladov a operácií. Okrem toho, ak bude potrebné dodržiavať vyššie environmentálne normy, miera obratu stád by sa mohla znížiť, zatiaľ čo výrobné systémy založené na pasienkoch budú rásť, čo bude prínosom aj pre biodiverzitu a zdravie pôdy.

Predpokladá sa, že rast produkcie mlieka v EÚ sa spomalí na 0,5 % ročne a do roku 2031 dosiahne približne 162 miliónov ton. Alternatívy ku konvenčným systémom, ako je organická výroba, budú ďalej rásť, čím sa zníži ročný rast výnosov a zabráni sa ešte výraznejšiemu znižovaniu stáda dojníc v EÚ. .

Očakáva sa, že produkcia ekologického mlieka porastie, čím sa zabezpečí zhodnotenie trhu s vyššími cenami, prínosom pre životné prostredie, ako aj lepšími životnými podmienkami zvierat. Ekologické mlieko v EÚ, ktoré teraz predstavuje 3,5 % mlieka v EÚ v roku 2019, by mohlo dosiahnuť 8 % v roku 2031.
Napriek zníženému rastu v EÚ sa očakáva, že EÚ zostane v roku 2031 najväčším dodávateľom mlieka a mliečnych výrobkov a bude predstavovať 30 % celosvetového obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Rast dvoch najväčších konkurentov EÚ bude tiež mierny,   Nový Zéland o 0,2 % ročne a USA  1 %. V tomto období najviac porastie produkcia v rozvojových  krajinách.

Počas nasledujúceho desaťročia zostane najvýraznejším rastovým faktorom tvorba pridanej hodnoty . Mliečne výrobky, najmä syry, by z toho mohli profitovať najmä vzhľadom na už aktívnu účasť na existujúcich systémoch kvality. Okrem toho sa očakáva, že syr bude mať najväčší prínos z dodatočnej produkcie mlieka v EÚ do roku 2031, plus 0,7 % ročne, pričom bude generovať najvyššiu hodnotu.

Čerstvé mliečne výrobky z EÚ by mohli ťažiť z rastúceho vývozu, ktorý by mal v roku 2031 dosiahnuť 1,8 milióna ton. Spotreba v EÚ bude pokračovať v poklese pomalším tempom, a to na úrovni -0,2 % v porovnaní s -0,5 % v roku 2021, a to vďaka zvýšenému záujmu o diferencované produkty (napr. organické). V dôsledku toho by produkcia v EÚ mohla zostať stabilná s relatívne vysokým priemerom v rokoch 2019 - 2021 na úrovni 38,5 milióna ton.

Mäso

Očakáva sa, že udržateľnosť so svojimi environmentálnymi, ekonomickými a spoločenskými cieľmi bude hrať čoraz významnejšiu úlohu na trhoch s mäsom v EÚ pre výrobcov aj spotrebiteľov. Modernizácia, inovatívne technológie a zmeny v poľnohospodárskych postupoch povedú k efektívnejšej a ekologickejšej výrobe mäsa. Investície potrebné na to však zostávajú výzvou. Obavy o životné prostredie a klimatické zmeny navyše povedú k tomu, že spotrebitelia budú venovať väčšiu pozornosť výrobnému procesu a pôvodu produktov. Návyky spotrebiteľov budú poháňané aj zdravotnými hľadiskom, ako aj pohodlím. Celkovo sa očakáva, že spotreba mäsa v EÚ na obyvateľa klesne zo 69,8 kg v roku 2018 na 67 kg do roku 2031.

Vzhľadom na to, že celková populácia kráv sa zníži o 7 % (pokles o 2,1 milióna kusov), očakáva sa, že hrubá produkcia hovädzieho mäsa v EÚ počas výhľadového obdobia klesne o 0,6 milióna ton (-8 %). Pokiaľ ide o spotrebu v EÚ, bude v rokoch 2021 až 2031 pokračovať v klesajúcom trende a klesne z 10,6 kg na 9,7 kg na obyvateľa.

V sektore bravčového mäsa pretrvávajú neistoty, najmä tie, ktoré súvisia s africkým morom ošípaných. Čína by sa mala úplne zotaviť do roku 2026, čo bude mať obrovský vplyv na vývoz bravčového mäsa z EÚ. Okrem toho zmeny v preferenciách spotrebiteľov v EÚ, pokiaľ ide o zdravie, životné prostredie a spoločenské záujmy, by mali negatívne ovplyvniť spotrebu bravčového mäsa v EÚ, ktorá by sa podľa odhadov mala znížiť o 0,5 % ročne z 32,5 kg v roku 2021 na 31 kg na obyvateľa v roku 2031. Očakáva sa, že počas výhľadového obdobia klesne o 0,8 % ročne a v roku 2031 dosiahne 21,5 milióna ton.

V odvetví hydiny by sa rast spotreby v EÚ mohol spomaliť z 2 % ročne v rokoch 2011 - 2021 na 0,6 % v rokoch 2021 - 2031, čo by malo za následok zvýšenie z 23,5 kg na obyvateľa v roku 2021 na 24,8 kg v roku 2031. zdravším imidžom hydiny v porovnaní s inými druhmi mäsa a väčšou pohodlnosťou pri jej príprave a absenciou náboženských obmedzení pri jej konzumácii. Očakáva sa, že produkcia v EÚ sa bude naďalej zvyšovať o 0,4 % ročne a v roku 2031 dosiahne 14 miliónov ton.

Očakáva sa, že produkcia ovčieho mäsa v EÚ sa v rokoch 2021 - 2031 mierne zvýši o 0,3 % ročne na 660 000 ton v roku 2031, pričom bude podporená viazanou podporou príjmu, malou svetovou ponukou a zlepšujúcimi sa cenami výrobcov. Očakáva sa, že spotreba ovčieho mäsa v EÚ na obyvateľa do roku 2031 mierne vzrastie a dosiahne 1,4 kg na obyvateľa vďaka diverzifikácii mäsovej stravy a meniacim sa návykom spotreby.

Zdroj: europa.eu  _ NEWS9 December 2021Brussels, BelgiumAgriculture and Rural Development