Rok 2021 v Kontrole úžitkovosti Fleckvieh Bavorsku

03.01.2022

Vážení chovatelia plemena slovenské strakaté,

Nech Vám rok 2022 prinesie prosperitu, spokoknosť v práci a v rodine, hlavne však zdravie, ktoré  je tak  veľmi  ohrozené v  posledných rokoch pandémie.

Ako Novoročný darček prinášam informáciu o tom, aké úspechy dosiahla populácia plemena Fleckvieh v Bavorsku v uplynulom kontrolnom roku .

Úvodom bvyklá všeobecná informácia o stavoch kráv v KÚ. Všetky kravy v Bavorsku, zaradené v kontrole úžitkovosti dosiahli minulý rok priemernú produkciu 8148 kg mlieka s % Tuku 4,23 a % bielkovín 3,54. Čo sa týka štruktúry fariem, z konroly úžitkovosti vypadlo 4,4% fariem, tento pokles korešponduje aj spoklesom kráv o 1300 ks. Priemerná veľkosť farmy v Bavorsku sa mierne zvýšila na 54,4 kravy na farmu. Čo sa týka samotného plemena Flekcvieh, počet kráv v KÚ poklesol na 701775ks, čo je o 1,3% menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Priemerná dosiahnutá produkcia na Fleckvieh kravu dosiahla úroveň 8080 kg mlieka .

Nasledujúce tabulky dokumentujú zoznam TOP fariem podľa rozličných ukazovateľov:

V Tabulke 1 nájdete zoznam kráv s najvyššou maximálnou laktáciou podľa kg T a bielkovín. Rekordmankou je Huterova dcéra zo 6 teľatami a produkciou takmer 19 tis. kg mlieka za 351 laktačných dní

Kravy s najvyššou celoživotnou produkciou podľa kg mlieka a proteínov. Víťazkou je krava Liebe, o ktorej som už písal články a uverejnili sme aj video:


a sľúbený zoznam kráv s najvyššou životnou produkciou:

Pozrime sa ešte na TOP kravy s najvyššou priemernou laktáciou:

Prehľad zakončíme zoznamom TOP stád s najvyššou priemernou produkciou T+B

A nakoniec zoznam TOP fariem s najvyššou priemernou celoživotnou produkciou kravy:

Zdroj: časopis Fleckvieh , Januar 2022