Ročník býkov 2017- ročník držiteľov rekordov

08.01.2024

Autor: Ariane Haubner, publikované v časopise Rinderzucht Fleckvieh ,Nov 2023

Vollvoll PP*, býk vydražený za sumu 166 000 Eur
Vollvoll PP*, býk vydražený za sumu 166 000 Eur

V roku 2017 sa narodil Vollvoll PP*, doteraz najdrahší Fleckvieh  býk, ktorý bol do inseminácie vydražený za 166 000 Eur. Ako sú dnes na tom jeho vrstovníci?

Kohorta býkov narodených v roku 2017 je vyhodnotená už piatykrát. Pozeráme sa na tento ročník býkov a analyzujeme, čo sa s nimi stalo. Býčky sú už zvyčajne vytestované na potomstve a niektoré z nich už majú dcéry na druhej laktácii. Mnohé z týchto býkov sa stále aktívne používajú. Ešte je potrebné poznamenať, že tieto býky boli zakúpené pred zavedením jednostupňovej metódy výpočtu PH a v dôsledku tejto zmeny v apríli 2021 mohli podliehať viac či menej  pomerne veľkým zmenám.
Synovia mnohých zaujímavých býkov tohto ročníka už boli zaradení do inseminácie a vnuci niektorých býkov  už tiež skáču. V databáze plemennej hodnoty Bazi Rind  DE ,resp.  ZAR  Austria je okolo 540 plemenníkov z ročníka 2017, z ktorých 480 má štatút testovaných potomkov, 68 z nich je nositeľom génu bezrohosti. Z toho 24 býkov sú bezrohí homozygoti, s kombinovanou úžitkovosťou. Iba štyria býci stále prenášajú genetický defekt nízkeho vzrastu FH2, vrátane vysoko hodnoteného býka býka Rolls. Haplotyp Braunvieh BH2 sa vyskytuje trikrát a haplotyp Fleckvieh 5 (FHS) sa vyskytuje u 8 býkov. Genetické odchýlky DW dwarfimus a trombopatie sa vyskytli po dvoch býkoch. Najčastejšími prípadmi genetických odchýliek sú haplotyp 4 (FH4), skorá embryonálna mortalita ) u 50 býkov a samčia subfertilita (BMS) u 78 býkov, ktoré nie sú uvádzané ako dedičné chyby, ale skôr ako genetické zvláštnosti.

Čoraz viac býkov, nositeľov A2/A2

Ukázalo sa, že 203 býkov (zo všetkých 540) sú nositeľmi beta-kazeínu A2/A2, čo je o 24 viac ako v predchádzajúcom roku. U 45 býkov sa nachádza kappa kazeínový variant BB, ktorý je obzvlášť vhodný na výrobu syra. Kombináciu A2A2 s BB má teraz 24 býkov, vrátane veľmi používaných býkov ako Sunrise, Weissensee a Polled King PP*. Býkom s najvyššou prvou genomickou plemennou hodnotou z ročníka 2017 bol už spomínaný Walk-ov syn Rolls, ktorý vyšiel s GZW 145 v auguste 2018 kedy ďaleko predbiehal "kolegov". Rolls sa narodil v Českej republike a cestou CRV sa používal aj v Nemecku, najmä v Bavorsku. Má tu 629 dcér, v Čechách 1683 a v Rakúsku 322. 13 jeho synov bolo zakúpených do inseminácie , z toho traja v Nemecku a Rakúsku, ostatní v ČR. Bohužiaľ, Rolls si nedokázal dodržať veľmi vysokú genomickú predpoveď. Prudší pokles GZW bol spôsobený výrazne menším obsahom mliečnych zložiek, s veľmi presne potvrdeným vysokým množstvom mlieka, zároveň však s prudkým poklesom hodnoty Fitness o 24 bodov. Predpovedané hodnoty pre Vemeno sa tiež výrazne odchyľujú smerom nadol.
Medzi ďalšie býky s počiatočnými celkovými plemennými hodnotami nad 140 patrili Weitblick, Immens Weissensee a Herzpochen . Weissensee je aj dnes najsilnejším z týchto býkov a môže sa pochváliť aj najväčším počtom dcér v odhade plemennej hodnoty. Weitblick je na rovnakej úrovni GZW s mierne nižšou hodnotou mlieka, ale lepšou hodnotou mäsa. Z hľadiska Fitness sú si rovní, pričom Weissensee je silnejším zlepšovateľom vemena. Herzpochen má dnes tiež viac ako 4 000 dcér, ktoré ale neprodukovali tak vysoké predpokladané množstvo mlieka. Čo sa týka mliečnych zložiek, tie sa vyvíjali presne opačným smerom. Celkovo je to silný kombinovaný plemenník, ktorý podobne ako Weissensee a Weitblick priviedol na stanice býkov vyše 20 synov. Bol pomerne málo využívaný a jeho dedičnosť pre kvalitné vemená prudko klesla. Býk Woiwode sa tiež držal mimoriadne dobre. Weitblickov nevlastný brat má v odhade plemennej hodnoty vyše 2000 dcér, 22 synov a teraz 31 vnukov, ktorí nesú jeho gény, pričom takmer všetky jeho vnúčatá sú od býka Wintertraum a len tri od Wilka. Ak sa pozriete na dnešnú TOP -ku podľa GZW, , nájdete tam dvoch málo používaných býkov: syna Walfrieda Wahlomata a syna Villeroya Verzauberta. S dnešným GZW 138 je Wahlomat skutočným horolezcom, keďže začínal s GZW 133 . Silný dvojstranný plemeník, ktorý dobre odštartoval s + 843 kg mlieka a skončil na +1300 kg, aj keď s dosť obmedzenými zložkamii. Dnes sa, žiaľ, k otcovi výrazne priblížil, čo sa týka dojiteľnosti a nakoniec veľmi nezabodoval ani v dedičnosti vemena.
Villeroyov syn Verzaubert je tiež skokanom  v GZW. Dnes je na tom o štyri body lepšie ako pred piatimi rokmi.Dokázal si takmer udržať mliečnu hodnotu a aj niečo proti znehodnoteniu a potvrdila sa aj mäsová a hlavne Fitness hodnota 127, ktorá ho zaraďuje do . prvej desiatky ročníka. Dedičnosť stavby tela je tiež vynikajúca, hoci päty sú trochu strmé ,ale vemena sú vynikajúce. Žiaľ, zatiaľ sa u neho neujal žiadny syn v inseminácii a samotný býk už nie je k dispozícii.

Vychádzajúca hviezda Sunrise
O tri body viac ako na začiatku chovateľskej kariéry má aj Sisiphus-ov syn Sunrise. Jeho dcéry sa ukázali ako skutočné výkonnostné bomby a plemenná hodnota kg mlieka vzrástla z +852 v decembri 2018 až doteraz +1425 M-kg, čím sa stal býkom č. 2 vo svojom ročníku. Napriek nižším zložkám sa PH mlieka zvýšila o štyri body.
Celkove 32 býkov produkuje viac ako  +0,1 % tuku ,resp. bielkovín. Z týchto 32 je najviac výrazný český Herzschlag -ov syn Kam Renesmee s +660 -mlieka, s +0,27 % tuku a +0,12 % bielkovín.
Najvyššiu  plemennú  hodnotu pre mäso z ročníka 2017 má mimochodom býk Haselhof, Headmaster-ov syn v kombinácii s Mertinom s plemennou hodnotou FW 131.
Priemerné rozpätie  býkov tohto ročníka je obrovské a je tu veľa zaujímavých býkov. Niektorí svoje predpokladané hodnoty nedosiahli celkom podľa predpokladu, iní ich dosiahli nad očakávanie. Najmä neskorší štartujúci, ktorí sa v ZWS nedostali tak vysoko, a preto sa nedostali do pozornosti svojich vyšších nevlastných bratov, žiaľ, často už v tomto čase nemajú príležitosť odovzdať svoje gény ďalšej generácii. Genetický pokrok v chove je príliš rýchly. Dúfajme, že to ne bude platiť aj pre syna býka Peron - Percussion, predstaviteľa teraz málo rozšírenej krvnej línie Polzer II ( Poldi).

Zoznam vybraných býkov narodených v r.2017 s  počtom dcér a vývoj ich plemenných hodnôt od prvého zverejnenia
Zoznam vybraných býkov narodených v r.2017 s počtom dcér a vývoj ich plemenných hodnôt od prvého zverejnenia

Bezrohí býci sú čoraz lepší

Od augusta 2023 je najlepším bezrohým býkom ročníka 2017 Manolo Pp* , syn býka Morocco PP*, t. ktorý je dokonca dominantný homozygot. Jeho PH GZW vzrástla od prvého hodnotenia o tri body GZW a teraz je na úrovni 133 GZW. Veľa mlieka s mierne slabšími zložkami však spôsobili prudší pokles hodnoty PH mlieka, ale mäso a kondícia sa naďalej zlepšovali. Vemená sú tiež lepšie, ako sa očakávalo. Začiatkom septembra sa jedna z jeho dcér, dcéra Marocco-PP* Hermine, stala šampiónkou mladých plemeníc v Riede v silnej konkurencii. Podľa GZW je bezrohým býkom číslo 2 v prieskume Mensur Pp*, syna syn Mahango-Pp*. Nasleduje Weissdorn Pp* (O: Wobbler) a ďalší syn Manola Pp*, býk Muster P*S.


Zoznam býkov narodených v r.2017 , vydražených za najvyššie sumy, počet synov/vnukov v ins
Zoznam býkov narodených v r.2017 , vydražených za najvyššie sumy, počet synov/vnukov v ins

Ak sa pozriete na najdrahších býkov ročníka 2017, uvidíte ako vždy radosť aj utrpenie. Doposiaľ najdrahší Fleckvieh býk, syn Versace PP* Vollvoll-PP*, sa síce nepremenil na úplného víťaza, ale stále plnil svoju rolu čistého býka, aj keď by mohlo mať o trochu viac mlieka. Zanechal za sebou slušný počet solídnych kráv s veľmi dobrou konformáciou. Druhým šesťciferným býkom bol Weitblick, ako už bolo spomenuté, stále patrí k najlepším plemenníkom svojho ročníka. Nádeje na Pizarra, ktorý stál 73 000 eur, sa však nenaplnili. To je škoda, pretože ako dokonalý syn, podobne ako Percussion, patrí do teraz už menšinovej krvnej línie Polzer II a pochádza z dobrej rodiny kráv . Jeho nevlastný brat GS Retro (s: Ruksi), tiež narodený v roku 2017, je jedným z najlepších plemenníkov -zlepšovateľov  vemena s GZW 130. Winterstar, nevlastný brat známeho Perfecta, zaostal za očakávaniami v produkcii mlieka ale aj v niektorých kondičných vlastnostiach. Iné to bolo s Weltmachtom, ukázal sa ako silný zlepšovateľ  mlieka, ale nedokázal tak dobre udržať zložky. Trochu sa musel vzdať aj hodnôt vemena a končatín. Jeho nevlastnému bratovi Wodongovi, ktorý stratil dosť vo všetkých oblastiach okrem konformácie, to nešlo zvlášť dobre.

Zdroj: Časopis Rinderzucht Fleckvieh, November 2023