Rekordérka Heidi 18 v Holandsku skončila

11.11.2021

Heidi 18 z farmy Ard a Monique Tetteroo v Holandsku bola prvá kríženka Fleckvieh x Holstein v Holandsku, ktorá dosiahla celoživotnú produkciu 100.000 kg mlieka a 10.000 kg tuku a proteínov. Táto unikátna krava bola nedávno vyradená zo stáda, vo veku 16 rokov , s celoživotnou produkciou 163.285 kg mlieka ′′ Dosiahla vek 16 rokov vo vynikajúcej kondícii . Budeme si ju pamätať ako kravu , akých chcete mať v maštali čo najviac. Bola to neprehliadnuteľná , a spoľahlivá krava " , hovorí majiteľ farmy Ard Tetteroo.