Preteky v honbe za čo najvyšším GZW pokračujú

10.08.2021

Čo myslíte za koľko sa vydražil tento býček Moggala ′′ (O: Hasthag, gGZW 148) na poslednej aukcii v Ansbachu?

Foto: ZV Franken
Foto: ZV Franken

Presne za 39 tis EUR.
Ešte nikdy doteraz nezaplatil kupca za býčka takúto sumu.
Posledný rekord 33 tis EUR za býčka po McGyver z májovej Aukcie bol prekonaný!.
Preteky v honbe za vyšším GZW pokračujú.
Položme si otázku. Kam sa asi nakoniec premietnu náklady na nákup tohto býčka za takúto sumu? 

Zdroj: FB Fleckvieh Rinderzucht