Pozvánka na prehliadku býkov CHD Impuls v Bohdalci

04.09.2023

Vážení chovatelia,priaznivci plemena Fleckvieh,

Dovolte mi pozvať Vás na prehliadku býkov CHD Impuls. Uvidíte tých najlepších býkov plemena ČESTR z domáceho programu šľachtenia, ako prezentáciu  pomôcok pri dojení.

Tešíme sa na Vašu účasť  !