Ponukový list z hodnotenia August 2022

31.08.2022

Vážení chovatelia,

Zverejňujeme ponuku býkov plemena Fleckvieh zostavenú na základe výpočtu plemenných hodnôt v Auguste tohto roku. Býci pochádzajú zo staníc Bayern Genetik v Grube a zo stanice CHD IMPULS v Bohdalci. Opúšťame tradičné členenie na kategóriu býkov preverených a genomických, keďže tento fakt už málokoho zaujíma. V zozname nájdete širokú ponuku plemenníkov s vysokým mliekom, zlepšovateľov zložiek, býkov s vysokým indexom GZW, či  zlepšovateľov končatín, vemien. 

V prípade otázok, záujmu píšte, telefonujte na priložené kontaktné údaje