Ponukový list z BAYERN GENETIK z hodnotenia Apríl 2022

25.04.2022

Vážení chovatelia,

Na základe Aprílových plemenných hodnôt predkladáme Vám ponuku býkov v kategórii preverení a genomickí.
V prípade záujmu použijte  kontaktné údaje na stránke BAYERN GENETIK