Pohľad na ročník býkov 2016 - Ktoré býky sa osvedčili a ktoré sklamali?

24.11.2022

GS Herztakt a GS Zero One sú na dvaja býci na najvyšších pozíciách v TOPke, ani od jedného však nie sú k dispozícii synovia v inseminácii. Len od býka číslo 3, Hokuspokus,ktorý bol odchovaný na farme p, Reinholda Meyera v Colmbergu, má v inseminácii dvanásť synov a dokonca desať vnúčat. Býk, ktorý si solídne vybojoval cestu na vrchol bez akéhokoľvek " hókus-pókusu"
Už po štvrtýkrát sa pozeráme na jeden ročník býkov býkov a analyzujeme, čo sa s ním stalo. Tento rok je to kohorta býkov narodených v roku 2016. Býci sú už testovaní na potomstvo, niektorí majú dcéry na druhej laktácii. Mnohé z týchto býkov sa stále aktívne používajú a v závislosti od toho, do akej miery sa používali ako mladé V minulom roku bolo nasadených v Nemecku, Rakúsku a Českej republike okolo 490 býkov z ročníka 2016 . Z tohto počtu bolo 104 býkov bezrohých, označenie P*S, Pp* alebo PP*, To je o dobrých 20 viac ako v predchádzajúcom roku. V rámci bezrohých býkov je 18 e homozygotných . Počet zakúpených býkov so známym genetickým defektom naďalej klesal.
Čo sa týka Kappa kazeínov, 179 býkov sa uvádmalo genetický základ A2 / A2 a v kombinácii s Kappa Casein BB sme zaznamenali 12 býkov (+5).
Žiadny býk nad 80 000 eur

Celkovo bol ročník 2016 relatívne lacný, z pohľadu nákupných cien. Dvanásť býkov, ktoré stáli 40 000 EUR a viac, prešlo cez aukcie- najvyššia dosiahnutá cena bola na úrovni 79 000 EUR. Táto bola vynaložená na syna býka Hubraum - býka Horizont: Býk, narodený v marci 2016, je v súčasnosti tiež otcom s jednoznačne najväčším počtom dcér v systéme, a to s počtom 3739. Vykúpených bolo aj päť jeho synov. Bohužiaľ, Horizon je zároveň jedným z najväčších prepadákov roka. S výrazne horšími zložkami a trochu nižším mliekom, ako sa očakávalo, jeho hodnota značne klesla. Stratil aj na hodnote mäsa; vo fitness ho položila plemenná hodnota pre plodnosť. Hubraum priviedol do inseminácie 35 synov, z toho 26 z roku 2016. Býkom Najlepším GZW je Huberus. S 2160 dcérami je tiež jedným z najviac využívaných býkov v roku 2016. No stratil dosť na plemennej hodnote mlieka, no dokázal sa udržať v zozname vďaka zlepšeniu hodnoty pre mäso a Fitness.

Kto udáva tempo?

Približne polovica Herzschlagových synov, ktorí boli zakúpení, sa narodila v roku 2016.Býk GS Herztakt je nielen najlepším Herzschlagovým synom podľa GZW, ale aj najlepším býkom celého ročníka. Jeho mliečny index zostal po prepočte na predpovedanej úrovni so ziskom dojivosti pri nižších komponentoch. Zlepšil sa , oproti odhadu hodnoty mäsa a Fitness. S Fitness 113 je v tejto vlastnosti najlepším Herzschlagovým synom a je o 35 bodov nad svojím otcom. K dnešnému dňu nie sú v o výpočte plemenných hodnôt žiadni jeho synovia. Genotypovaných bolo takmer 200 potomkov, no doteraz sa nevykúpil ani jeden. Rok 2016 bol tiež rokom narodenia väčšiny synov býka Mahartgo Pp*, ktorí vstúboli nasadení do inseminácie (47 zo 71). Podľa GZW je Manna najvyšším z potomkov osvedčených Mahangových synov. Býk, ktorý sa narodil na známej farme p, Fürsta v Lasbergu, nemal žiadnych synov. Aj u farmárov dokázal zabodovať len čiastočne a v súčasnosti má v prepote 186 dcér. Iným synom býka Mahango to išlo lepšie. Viac o tom v budúcom čísle.
Hokuspokus, momentálne najlepší syn býka Hurly, je v rebríčku vysoko. V roku 2016 sa narodilo len osem jeho synov, väčšina z nich bola kúpená až neskôr, keď sa Hurly presadil ako testovaný býk. V porovnaní s týmito genomickými mladými býkmi sa Hokus-Pokus nemá čo hanbiť. Dnes je jeho GZW o 5 bodov vyššie ako v auguste 2017, kedy získal svoje prvé hodnoty. Prenos dojivprodukcie mlieka osti sa potvrdil a patrí aj medzi vytúžených býkov, čo sa komponentov týka. Do inseminácie medzičasom pribudlo dvanásť synov a desať vnúčat. Osem vnúčat pochádza od syna Hokuspokusa Hex Hex Pp*.
Viac dcér v odhade plemennej hodnoty majú Happyend a Husam, ale títo zostávajú v GZW ďaleko za Hokus Pokus -om a Hilfingerom. HappyEnd bol s cenou 37 000 eur zároveň najdrahším nakúpeným synom i Hurlyho potomkov roku 2016.
Pri rolovaní zoznamom smerom dole vynikne niekoľko intenzívne využívaných býkov. Okrem Horizonta nedokázal svoje očakávania celkom naplniť ani Walk-ov syn Wookie Pp*. Za očakávaniami zaostali aj homozygotní bezrohí býci Moremi PP, Mahoni Pp*, GS Hutab či pomerne drahý Mineral Pp*.
Z drahých plemenníkov sa ukázal ako dobrý najmä Vollendes. Herzschlagov syn Hermelin bol tiež veľmi využívaný. Je to tiež býk, od ktorého sa doteraz kúpilo jednoznačne najviac synov, celkovo 29. Nedokázal však napniť vysoké očakávania týkajúce sa mliečnych zložiek. Zo znakov Fitness ho trochu ťahá dole najmä plodnosť dcér . Dvanásť vnúčat, ktoré boli doteraz vykúpených , je väčšinou od Hamleta Pp*, po ktorom je pomerne vysoký dopyt, a od GS Huberbua.

V tabulke vidíte pokles plemenných hodnôt býkov z ročníka 2016 do roku 2022 keď im začali nabiehať informácie o dcérach. Ako je možné z tabulky analyzovať, u cca 1/4 genomických býkov došlo po nábehu dcér k výraznému poklesu plemenných hodnôt. Preto odporúčame používať čo najviac genomikov v menších počtoch, aby ste eliminovali riziko rapídnych poklesov.


Zdroj: časopis Fleckvieh 4/22- Ariane Haubner
Preložil a upravil: Ing. Varchola