Počasie ovplyvnilo produkciu mlieka plemena Fleckvieh v Bavorsku v r. 2022

03.01.2023

Rok MLP -  (Kontrolný rok  úžitkovosti 2021/22)  je charakteristický poklesom dojivosti v mnohých regiónoch. Jedným z dôvodov bude pravdepodobne okrem zvýšených výrobných nákladov aj situácia so základným krmivom  súvisiaca s počasím. Zatiaľ čo chov dobytka hlási z roka na rok stúpajúce tendencie v genetickom trende , úroda krmovín bola na mnohých miestach skôr priemerná (príliš vlhká jar v roku 2021, sucho a horúčavy v roku 2022) , čo spôsobilo viac či menej silný pokles dojivosti. Prudký nárast nákladov navyše spomalil ochotu dopĺňať alebo kompenzovať koncentrované kŕmne alebo bielkovinové zložky, namiesto toho bola pozorovaná zdržanlivosť v nákupe. Celkovo, toto  nie je ideálny východiskový bod pre geneticky vysokovýkonné kravy, ktoré už naplno nevyužívajú svoj potenciál.
Výrazné poklesy možno pozorovať v Bavorsku vo vládnych okresoch Stredné Franky (-294 Ml-kg), Horné Franky (-184 Ml-kg) ale aj v Hornom Falcku (-220) a Dolnom Fransku (-81). Len v Hornom Bavorsku sa podarilo zvýšiť množstvo mlieka na kravu (+23 kg Ml ). Celkovo u všetkých kráv a plemien klesla dojivosť v Bavorsku z 8148 na 8071 kg. Utrpeli aj zložky - Tuk poklesol o 0,04 percentuálneho bodu na 4,19 % späť, pri bielkovinách dokonca o 0,05 až 3,49 %.  Kravy v kontrole úžitkovosti plemena   Fleckvieh/ Simmental opäť klesli pod hranicu 8000 kg. V roku 2022 dosiahli produkciu  presne 7984 kg so 4,19 % tuku a 3,49 %bielkovín. Kravy v PK  dosiahli produkciu  8129 kg mlieka so 4,18 % tuku a 3,50 % bielkovín.
Ku dňu vykazovania bolo v kontrole úžitkovosti 695 378 kráv  plemena Fleckvieh  (-6397) . Naďalej klesal aj počet podnikov s KÚ  z  16 788 na 16 124 (z toho bolo  13 356 fariem zapísaných v  plemennej knihe ). V súčasnosti je na farme s KÚ  v priemere 56,1 kráv.

                   Kravy s najvyššou produkciou v r. 2022

Krvy s najvyššou úžitkovosťou v r.2022
Krvy s najvyššou úžitkovosťou v r.2022

                     Kravy s najvyššou priemernou laktáciou v r.2022 podľa T+B kg


Najvzrušujúcejšia vec je vždy pohľad na celoživotné produkčné kravy. Sú pýchou svojich majiteľov a chovateľov. Našťastie, veľa známych dojníc  sa tento rok opäť objavuje v rebríčkoch . V kg tuku a bielkovín je tento rok na čele  dcéra býka Hupsol - Wolga z farmy rodiny Weixler. Zaznamenaných je tu enormných 13 529 kg tuku a bielkovín so 157 877 kg mlieka. Toto všetko sa podarilo dosiahnuť len v 10,6  roku jej života. Slávna dcéra Radona,  dcéra Liebe, o ktorú sa starajú na farme Merkle v Krumbachu, funguje  oveľa dlhšie. Dožíva sa  24,7 rokov  s celoživotnou produkciou   neuveriteľných 167 951 kg mlieka. Podľa tuku a bielkovín kg je na druhom mieste.

     Kravy s najvyššou celoživotnou produkciou  podľa T+B,  RH do 50%

Na konci roku 2022 malo celkovo 590 kráv Fleckvieh v Bavorsku celoživotnú produkciu nad 100 000 kg a ďalších 918 kráv nad 90 000 kg. Najmenej jedenásť z týchto kráv je v súčasnosti na farme Uliho Schnitzlera vo Frankách. Niet divu, že tieto kravy sú považované za  číslo 1 z hľadiska celkovej celoživotnej produkcie (77 380 kg na 49 kráv). Šesť vlastní rodina Freutsmiedl , päť farma Eberl v Sauerlachu.

    Stáda s najvyššou priemernou produkciou podľa TB, resp  celoživitnou priemernou produkciou


Rodina Weixlerovcov z Reicholzriedu v Allgäu sa tento rok opäť umiestnila na 1. mieste v zozname najlepších stád  podľa tuku a bielkovín kg s 1017 F+E kg , produkciou  12 397 kg mlieka so 4,46 % tuku a 3,75 % bielkovín. Kravy Johanna Stadlera z Pfarrkirchenu sa umietsnili  dokonca vyššie s priemernou produkciou  12793 kg mlieka. Celkovo päť stád v zozname zaznamenalo priemernú produkciu vyššiu ako  12 000 kg.

Zdroj:  časopis Fleckvieh 1/2023