Online prezentácia úspechov mladých farmárov

04.05.2021

Dňa 26.3 sa v Bavorsku uskutočnila online prezentácia chovateľských úspechov mladých farmárov v Bavorsku. Prezentácia prebiehala formou videí na platformách You Tube, Facebook a Instagram . Víťazné zvieratá boli okomentované v krátkych 30 sekundových sekvenciách s hodnotením rozhodcu, ktorým bol p.   Ferdinand Haas z  Baden-Württembergu. Prinášam Vám zostrih z tohto podujatia, kde môžete vidieť dcéry býkov z produkcie BAYERN GENETIK

Vo videu uvidíte :

Prvôstky    :  dcéry SEEWALCHEN, 
2. laktácia :   
WILDALP
3.laktácia:    SALDANA, SERTOLI, MAHANGO
4.laktácia :  ROSSKUR a DRYLAND
6-7. lakt   :  WALDBRAND, ZAUBER
8- 10. lakt:  ILION, ZAUBER

Dávky býka ZAUBER a MAHANGO sú stále k dispozícii !

Video pochádza zo stránky www.agrarheute.com/fleckvieh