Nová legislatíva EÚ týkajúca sa používania liečív v chove zvierat 

01.02.2022

Prepracovaná legislatíva o veterinárnych liekoch platí v EÚ od 28. januára. Legislatíva prijatá pred tromi rokmi má za cieľ podporiť dosiahnutie cieľov stanovených v Európskom akčnom pláne jedného zdravia a v stratégii proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) od farmy až na stôl.

"V našej stratégii z farmy až na stôl sme si stanovili ambiciózny cieľ znížiť do roku 2030 celkový predaj antimikrobiálnych látok v EÚ pre hospodárske zvieratá a akvakultúru na polovicu," povedala komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová. "S európskym akčným plánom jednotného zdravia sa snažíme riešiť túto potenciálnu zdravotnú krízu tak, že sa budeme zaoberať zdravím ľudí, zvierat a rastlín ako jedného kontinua. Nové pravidlá budú kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa."

Kyriakides ďalej povedala, že je možné znížiť infekcie a potrebu liečby prostredníctvom zlepšených hygienických postupov, očkovania, biologickej bezpečnosti a chovu zvierat.

"Nové pravidlá zabezpečia, že od dnešného dňa sa liečba antimikrobiálnymi látkami pre zvieratá bude podávať vtedy a len vtedy, keď je to skutočne potrebné," povedala. "Spolu s novou legislatívou o medikovaných krmivách, ktorá zakáže preventívne používanie a obmedzí predpisovanie antimikrobiálnych látok v medikovaných krmivách, nové pravidlá výrazne posilnia boj proti AMR."

Kyriakides verí, že nové pravidlá tiež pomôžu podporiť dostupnosť nových veterinárnych liekov "stimulovaním inovácií a konkurencieschopnosti".

"Vyzývam všetky členské štáty, aby sa ubezpečili, že sa zavedú vhodné opatrenia a zdroje, aby sa zabezpečilo plné fungovanie právnych predpisov v praxi na vnútroštátnej úrovni a aby ich implementácia bola spoločným úspechom," uzavrela Kyriakides.

Zdroj: The Dairy Site