Nikdy nepotrebovala veterinára !

31.07.2023

"Toto je krava, aké chcem mať v maštali. Začala pomaličky na úrovni 6000 -7000 kg na prvých laktáciách . Postupne zvyšovala produkciu na úroveň 9000 -10000 kg mlieka , pričom na 8. laktácii dokonca  dosiahla produkciu  11,488kg mlieka . Je veľmi plodná, s priemerným medziobdobím 378 dní. Nikdy jej nič nebolo a nikdy nebola ošetrená veterinárom. " Herwin Prinsen z Holandska hovorí o krave  Mirian 14, dcére býka ElPais z firmy Bayern Genetik.  Mirian 14  je 87% Fleckvieh krava a prekročila celoživotnú produkciu  100,000kg  mlieka na svojej10. laktácii. Je to moja najobľúbenejšia krava. "Chcel by som viac takých, ako je ona. Konštitučne silná, pevná krava s perfektným zdravím, ktoré zaručuje dlhý život. Používame jej fotografiu ,aby sme ukázali, čo dokáže krava pri dobrej každodennej  starostlivosti". Nedávno sa otelila 11-ty krát.

Mirian 14
Mirian 14