Najpoužívanejší Fleckvieh býci v Nemecku v roku 2023

03.06.2024

V prvej pätnástke na prvom mieste opäť dominuje býk HOKUSPOKUS s počtom 23934 prvých inseminácií, čo je o 10261 menej než v roku predchádzajúcom. HOKUSPOKUS má už v rebríčku aj prvého syna, ktorým je býk HEx HEX z firmy BAYERN GENETIK na 15. mieste ( ten sa umiestnil v r. 2022 na 6. mieste) Prví traja býci sa na celkovom počte prvých inseminácií podieľajú 5,3 percentami ( spolu 51 tisíc 1. ins).
Na druhom mieste sa umiestnil býk Sahne Pp* (Bayern Genetik  BG ) s počtom 15562 1. ins a hneď za ním v tesnom závese jeho polobratia Sunrise a Sunshine. Pomerne dosť synov má v rebríčku aj býk WAALKES z firmy BG, na piatom mieste bezrohý homozygot WOOZLE PP*, hneď za ním WIRBELWIND P*S a na 8. pozícii WANNABE PP* s počtom 8755 prvých inseminácií. Celkove sa v prvej pätnástke nachádza 6 preverených býkov na dcérach, , 10 geneticky bezrohých(  z toho 6 homozygotov) a deviati sú nositelia betakazeínu A2A2. Dvaja býci, Sunrise a Weissensee sú nositeľmi kombinácie A2A2 a Kappa KAzeín BB.

Nás teší, že 6 býkov z tohto rebríška pochádza z našej inseminačnej stanice Bayern Genetik ( vyznačení modrou bodkou)

Zdroj: časopis Fleckvieh, Máj 2024