Najpoužívanejší Fleckvieh býci v Nemecku v roku 2022

09.05.2023

Na čele rebríčka najpopulárnejších Fleckvieh býkov v Nemecku v r. 2022 nájdete syna Hurlyho  , býka HOKUSPOKUS s počtom 34 195 prvých inseminácií. Tento býk vo veku 7 rokov  je zároveň aj  jedným z najstarších býkov v rebríčku. Na druhom mieste figuruje mladší býk, syn  býka Majestaet , bezrohý Memory PP* s počtom prvých inseminácií 18 922. Tretia priečka patrí synovi Hermelina, bykovi Hamlet Pp* s počtom 15 473 inseminácií. V zozname nájdete 5 býkov z firmy BAYERN GENTIK, vštetci sú bezrohí (označení modrým štvorčekom)

Ingmar Pp* je najintenzívnejšie prevereným býkom v tomto prehľade, od roku 2018 sa s ním vykonalo viac než 90 tisíc prvých inseminácií. Prví traja býci sa podieľali na celkovom počte prvých inseminácii 5,8 percentami. Všetci býci z tohto zoznamu sa podieľali na celkovom počte prvých inseminácií v Nemecku 16.2 percentami.

Pozitívnym trendom je, že stúpa aj podiel bezrohých býkov, ktorých v tomto zozname nájdete 11.

Z pohľadu otcovských línií dominujú býci línie Horex, Metz a Redad.
Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že na prvých priečkach vôbec nefigurujú býci s najvyšším GZW, naopak, býk s najvyšším GZW Sunshine (143) sa umiestnil až na 13. mieste z 15.

To len potvrdzuje fakt, že nie vždy znamená vysoký index GZW  tú najlepšiu voľbu pre chovateľa !

Zdroj: Časopis Fleckvieh 2/2023