Možnosti úspory elektriny na mliečnej farme : 6 tipov, ktoré naozaj fungujú

30.01.2023

Náklady na energie sú stále drasticky vysoké. To spôsobuje nesmierne problémy aj na mliečnych farmách. Detailnejší pohľad na maštaľ dojníc tu pomáha šetriť peniaze. Dôležité: Veľa malých úprav môže zaisiť veľký obrat.

1. Dojenie

Spotrebu energie v dojárni je možné znížiť o 20 až 70 percent inštaláciou frekvenčnej  riadiacej jednotky. 
Tento tlakový spínač meria požadované množstvo vákua a upravuje výkon pumpy. Vákuová pumpa využíva svoj maximálny výkon iba počas procesu preplachovania. Na dojenie zvyčajne postačuje približne polovica výkonu. Je potrebné poznamenať, na dodatočnú reguláciu frekvencie je najvhodnejšie že rotačné vákuové čerpadlo.

2. Chladenie mlieka

Najväčšiu úsporu elektrickej energie prináša inštalácia predchladiča v oblasti chladenia mlieka. Tu sa popri mlieku privádza voda zo studne alebo z vodovodu na princípe protiprúdu, pričom sa ochladí na 17 °C. Týmto spôsobom možno ušetriť približne 50 percent elektriny, ktorá by sa inak spotrebovala na chladenie mlieka.

Taktiež má zmysel prispôsobiť nádrž na mlieko skutočnému množstvu mlieka, teda rozmerom. Ak sa použije príliš veľká nádrž, zbytočne sa ochladzuje aj nevyužitý priestor. Okrem toho by mal byť kompresor alebo chladiaca jednotka v dobre vetranej miestnosti. Veľký potenciál úspor je pri chladení mlieka. Napríklad, ak teplota v miestnosti stúpne z 25 °C na 32 °C, energia potrebná na ochladenie mlieka sa zvýši o 25 percent.

3. Horúca voda

S rekuperáciou tepla možno energiu aj rozumne premiestniť a ušetriť. Množstvo horúcej vody, ktoré je možné získať, závisí predovšetkým od množstva mlieka za dobu dojenia a od toho, či je použitý predchladič. S 1 litrom mlieka sa dá zohriať cca 0,6 l vody na cca 50 °C. Ak použijete predchladič, ktorý má takmer vždy zmysel, zníži sa možné množstvo teplej vody na 0,3 l/l mlieka.

Pri objeme mlieka 750 litrov na jedno dojenie je možné vyrobiť okolo 450 litrov horúcej vody a pri použití predchladiča okolo 225 litrov horúcej vody. Aby sa inštalácia rekuperácie tepla oplatila, musí množstvo ohriatej vody zodpovedať potrebe vody na čistenie dojárne a chladiacej nádrže, kŕmidla pre teľatá či umývanie rúk.

4. Osvetlenie

Dostatočný potenciál na úsporu energie na mliečnych farmách je aj v oblasti osvetlenia. Rozhodujúci je predovšetkým výber správneho typu svietidla. Ktorý typ svietidla má zmysel, závisí od výšky zavesenia v maštali. Žiarivky by mali byť inštalované do výšky 3 m, pretože majú široký uhol vyžarovania. Od približne 4 m padá voľba na sodíkové a ortuťové vysokotlakové výbojky. Žiarivky s konvenčnými predradníkmi by sa mali nahradiť elektronickými predradníkmi. To znamená, že v porovnaní s bežnými zariadeniami možno ušetriť až 25 percent energie. Navyše vydržia oveľa dlhšie.

Používanie žiaroviek už naopak nie je aktuálne. V záujme úspory energie by sa mali rýchlo nahradiť kvalitnými kompaktnými žiarivkami. V priechodoch, kde nie je potrebné trvalé osvetlenie, sa oplatí inštalovať detektory pohybu. Takto svietidlá svietia len tak dlho, ako sú potrebné a ušetria sa peniaze.

5. Vetranie v maštali

Dojnice trpia tepelným stresom v dôsledku zlej klímy s príliš vysokými teplotami. Dobre prispôsobená ventilačná technika tomu dokáže zabrániť a zároveň udržať nízke náklady na energie.

Pri výbere technológie by ste nemali šetriť na výkone , pretože vetracia technika má pozitívny vplyv na úžitkovosť dojníc pri výstupnom výkone od 800 do 1200 m3 na dojnicu. Miesto uchytenia je priamo nad kotercamii. Ventilátory a ochranné mriežky sa musia pravidelne čistiť. Od nadstavbovej výšky viac ako 2,70 m už nie je potrebná ochranná mriežka.

Pri plánovaní novej maštale je potrebné venovať osobitnú pozornosť vetraniu. To môže znamenať, že nie je potrebné inštalovať ventilátory a vopred ušetriť náklady na elektrinu alebo energiu v maštali dojníc.

Vo všeobecnosti by sa na mliečnej farme mali častejšie vykonávať servis a čistenie spotrebičov elektriny, ako je chladenie, dojacia technika, ventilátory atď. Pritom sa zistí nadmerná spotreba energie a znížia náklady na energiu v maštali.

6. Šetrite naftu pri kŕmení

Aby sa predišlo neustálemu manévrovaniu a otáčaniu a tým aj dodatočnej spotrebe paliva, má zmysel mať dostatočný dopravný priestor v oblasti maštale a sila. Tie by mali byť blízko maštale, aby ste nemuseli jazdiť na dlhé vzdialenosti. Na spotrebu energie má vplyv aj výber miešacieho kŕmneho voza. Venujte pozornosť špecifickým požiadavkám na výkon na tonu. Okrem toho je dôležité nemiešať dlhšie, ako je potrebné. Keď je posledná zložka krmiva v mixéri, mala by bežať len asi 3 minúty (horizontálny, aj vertikálny mixér). Výnimkou sú systémy miešania s voľným pádom.

Zdroj: agrarheute.com,  Anneke Struck, agricultural today