Kam smeruje trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v rokoch 2022 až 2050?

19.01.2022

Vážení chovatelia, producenti mlieka, trh s mliekom a mliečnymi výrobkami sa neustále vyvíja a podlieha rôznym zmenám. Ako sa bude vyvíjať v najbližšej dekáde, naznačuje John Watson,konzultant pre miekárenstvo, Cults, Scotland, United Kingdom. Uvádzam preto preklad jeho článku, názor na jeho víziu si urobte sami:

Mliečny sektor sa v dohľadnej dobe nikam výrazne neposunie, ale je dôležité postaviť sa potenciálnej budúcnosti čelom a prehodnotiť, kde sa bude nachádzať trh s mliečnymi výrobkami a alternatívami v nasledujúcich 5 až 10 alebo 40+ rokoch. Toto sa stáva čoraz dôležitejším kvôli rastúcemu globálnemu tlaku vlád/krajín/ na zmenu a na stále rýchlejšie zmeny. Klimatické zmeny, pandémie a všeobecná verejná podpora najmä medzi "mileniálmi" zvyšuje naliehavosť. Pôda sa bude čoraz viac využívať na pestovanie rastlinných bielkovín . Výrobcovia si dobre uvedomujú rast nemliečnych alternatív a mnohí aj využívajú príležitosť na diverzifikáciu. Väčšina zariadení, procesov a testov atď. je rovnaká pre mliečnu a nemliečnu výrobu/výrobky.
Väčšie mliekarenské spoločnosti majú prostriedky na to, aby sa presunuli do nových kategórií (rastlinné nápoje) akvizíciou a značnými investíciami do výskumu a vývoja, ale menšie mliekarenské spoločnosti túto výsadu nemajú.

Väčšie mliekarenské spoločnosti s globálnym významom si tiež môžu udržať rast presunutím sa na nové trhy (krajiny), ktoré sú stále v štádiu vývoja mlieka a mliečnych výrobkov, a tiež nájsť nové produkty s pridanou hodnotou pre veľmi hodnotné a všestranné mliečne mikrozložky, ako je laktoferín.
Relatívne ceny krmiva pre zvieratá sa zvýšia, keď sa viac plodín dostane na trh alternatívnych rastlinných tukov a bielkovín. So zvyšujúcimi sa investíciami do výskumu a vývoja bude potom význam rastlinných nápojov rásť čo do kvality, chuti a objemu, pričom sa bude zvyšovať aj ich účinnosť a budú sa znižovať jednotkové náklady / nižšie náklady na prísady (v porovnaní so skutočným mliekom), vďaka čomu budú čoraz konkurencieschopnejšie voči mliečnym výrobkom.


S budúcim klesajúcim počtom kráv (alternatívy mäsa podporované vládami a ekologickejším tlakom, kravy produkujúce metán- propoganda atď.) nevyhnutne povedie k zníženiu ponuky mlieka.
Zvýšenie cien mlieka (väčšia konkurencia pri menšej výrobe mlieka) je nevyhnutné! To pravdepodobne povedie k ďalšiemu kolu fúzií mliekarenských podnikov a zatváraniu tovární v starších menej efektívnych závodoch, keďže sa zvýši cenová konkurencia o dostupný objem mlieka.

Menšie mliekarenské spoločnosti budú môcť účtovať vyššie ceny za dodávanie vysokokvalitných diferencovaných produktov na miestne trhy a znižovanie potravinových míľ (čo je ešte dôležitejšie s pokračujúcou pandémiou covidu a dopravnými ťažkosťami), ale budú tiež musieť fungovať veľmi efektívne , a tam, kde je to možné, skokovo do rozbehnutého vlaku nemliečnych výrobkov využívajúcich miestne produkty a kompenzovať akékoľvek zníženie predaja mlieka a mliečnych výrobkov.

Vítame všetky príspevky a komentáre.