Genotypujete? Viete v akom pásme sa nachádzajú Vaše zvieratá?

15.05.2023

V poslednom období pribúda chovateľov, ktorí si nechávajú genotypovať svoje zvieratá. Nepochybne ide o informácie, ktoré pomôžu zefektívniť selekciu v stáde. Čo ale s hodnotami, ktoré obdržíte? S čím ich porovnávať? 
V Nemecku bola zverejnená štúdia, kde boli zhromaždené výsledky genotypovania samičieho potomstva, pričom do sumárnej tabulky autori zhrnuli plemenice do štyroch kategórií, kde zverejnili priemerné hodnoty GZW, MW, FW, Fitness a Vemena u skupiny TOP 25%, TOP 10%, TOP 1% a pre porovnanie priemerné a maximálne hodnoty genotypovaných plemeníc. Zvlášť boli potom vyčlenené hodnoty pre bezrohé  plemenice  s homozygotným založením

Celkove bolo vyhodnotených 96 232 kráv s minimálne jednou laktáciou a 101756 jalovíc plemena Fleckvieh. Jednoznačne sa preukázalo, že priemerná hodnota GZW aj ostatných znakov bola vyššia v kategórii mladších plemeníc, najväčší rozdiel bol v hodnote GZW ( 115,6 u jalovíc oproti 108,8 u kráv)
Pozitívnym javom je, že sa takmer strácajú rozdielyv priemerných hodnotách medzi bezrohým a rohatými plemenicami. Tu sa potvrdzuje systematická selekcia a implementácia génov bezrohosti.
Bolo by  zaujímavé poznať, v akých úrovniach sa pohybujú hodnoty genotypovaných zvierat strakatého plemena na Slovensku. Tí chovatelia, ktorí genotypovali svoje plemenice  už budú mať určité vodítko k tomu, aby mohli zhodnotiť  genetickú úroveň svojho stáda.

Zdroj: časopis Fleckvieh 2/2023, Dr.Reiner Emmerling,Lfl ITZ