Den skotu , 16. júna v Třebíči

29.06.2023

Dňa 16. júna sa v areáli Vyššej odbornej školy a a Strednej školy veterinární, zemědělskej a zdravotnickej v Třebíči uskutočnil prvý ročník súťaže "Den Skotu". Podujatie zorganizovalo Chovatelské Družstvo IMPULS v spolupráci s vyššie uvedenou školou. Študenti 8 súťažných tímov mali za úlohu pripraviť  kolekcie kráv, ktoré 16. júna predbiedli v Trebíči vo vlastnej choreografii.

Súťažilo sa o najlešiu choreografiu pri predvedení zvierat a o najlepšiu "stračenu ".
Najlepší tím a stračenu vyberali návštevníci , a zároveň medzinárodná porota.

Najlepšou stračenou dňa skotu sa stala krava ARABICA zo Zemědělského družstva Kožichovice, dcéra býka HIMMLISCH po matke, dcére býka NOID. Za ARABICU hlasovala zhodne verejnosť aj porota.

Víťazným tímom podľa poroty, ktorý predviedol originálnu choreografiu sa stalo družstvo z Vyššej odbornej a Strenej zemedelskej školy v Benešove.
Verejnosť dala najviac hlasov tímu Strednej školy zemedelskej a Vyššej odbornej školy v Chrudimi.

Víťazný tím z Benešova
Víťazný tím z Benešova
Víťazný tím podľa poroty
Víťazný tím podľa poroty


Víťazný tím z Chrudimi  podľa verejnosti
Víťazný tím z Chrudimi podľa verejnosti
Medzinárodná porota
Medzinárodná porota

Je potrebné zdôrazniť, že podujatie takéhoto charakteru je jedinečné v Európe, aj vo svete. Súťaž zaiste prilákala medzi chovateľov dobytka mnoho mladých ľudí, ktorí s entuziazmom a veľkým nadšením pripravili zvieratá v chovoch, pripravili , ostrihali a nacvičili ich predvedenie. Organizátori súťaže veria, že časť súťažiacich zostane verná chovu dobytka aj po skončení školy a nájdu si uplatnenie na iektorom z podnikov s chovom dobytka. 

Vyhlásenie víťazov
Vyhlásenie víťazov

Viac informácií na stránkach  CHD Impuls

https://www.chdimpuls.cz/den-skotu