Dcéry býka RASTHOF z PDP Kežmarok na výstave v Prešove

27.09.2021

Dňa 16.9. 2021 sa v Prešove uskutočnil 19. chovateľský deň plemena slovenské strakaté.
Na tomto podujatí sa vďaka manažérom z PDP Kežmarok zúčastnili aj dve dcéry po plemennom býkovi RASTHOF, RAO- 034, ktorý bol v SR použitý ešte v ére býkov- testantov.(r.nar. 2009)

Prvá z nich, krava č. SK000812742043 bola vystevená ako krava na 3,laktácii, ktorá na max. 2. laktácii nadojila 8591 kg mlieka  s %T 3,99 a  vynikajúcim % bielkovín 3,65. jej doterajšia celoživitná produkcia je 18716 kg mlieka, 773 kg tuku a 698 kg bielkovín


SK000812742043
SK000812742043
SK000812742043
SK000812742043
SK000812742043
SK000812742043
Druhá dcéra po býkovi RASTHOF, krava č. SK000812907206 nadojila na 1. laktácii  7735 kg mlieka s 5 tuku 3,43 a % bielkovín 3,03. Jej celoživotná produkcia je zatiaľ 17541 kg mlieka, ,578 kg Tuku a 550 kg bielkovín


SK000812907206
SK000812907206
SK000812907206
SK000812907206
SK000812907206
SK000812907206

V databáze DAC registrujeme po býkovi RASTHOF  tieto počty a úžitkovosti dcér:

RASTHOF  RAO-034
RASTHOF RAO-034


1.Lakt.:  664    6893 - 4,05 - 3,38 - 512

2.Lakt.:  464    7877 - 4,02 - 3,42 - 586

3.Lakt.:   200   8237 - 4,04 - 3,42 - 615

Aj napriek tomu, že od testácie uplynulo viac než 10 rokov,  má dnes RASTHOF stále plemennú hodnotu pre mlieko + 109 kg mlieka.

Ukazuje sa , že na  PDP Kežmarok dosiahli jeho dcéry výrazne vyššiu úžitkovosť, než v Rakúsku a Nemecku, za čo si chovateľ iste zaslúži poklonu, chovateľovi srdečne gratulujeme.