"Chcem chovať kravy, ktoré sú vyvážené "

05.08.2021

Chov kráv plemena Fleckvieh je dôležitou súčasťou života Roberta Lechnera. Nevyhľadáva len býkov s  najvyššou plemennou hodnotou, ale ide mu predovšetkým o vyvážené, harmonické zvieratá.

Robert Lechner je vášnivývm chovateľom kráv plemena Fleckvieh. Pre neho sú súčasťou rodiny. Jeho zvláštnou vášňou je chov a snaha o selekciu na harmonické, vyvážené zvieratá. Pri prechádzke jeho stádom je táto harmónia  viditeľná znova a znova, u jednotlivých zvierat a v detailoch, čo 43-ročný Bavor zo Sauerlachu pri Mníchove návštevníkovi podrobne vysvetľuje a sprostredkuje mu odhodlanie, s akým pri chove postupuje.

Foto: Markus Pahlke
Foto: Markus Pahlke

Chovateľské  oko a selekcia na genomiku

Nevyberám býkov len podľa jediného čísla- genomickej hodnoty. "Dnes sme svedkami toho, že  chov vyzerá často ako špekulácia na akciovom trhu." Vyberáme  zlatého býka, od ktorého si sľubujeme, že  prinesie veľké peniaze. "Niekedy genomika vzbudzuje očakávania, ktoré sa v skutočnosti nenaplnia. Často prudko klesajú po tom ako začnú dcéry genomického býka dojiť.  To ale neznamená, že by sa Lechner zriekol genomiky alebo by ich démonizoval,  "Nie som hráč, snažím sa odchovať perfektné kravy, pretože ma živia."
Všetky zvieratá na jeho farme sú genotypované. Pre neho je však rozhodujúce, ako sa používa genomika. "Genomický výber je jedným z kritérií, ale nie jediným." Oko chovateľa oko a rodiny kráv sú pre mňa prinajmenšom rovnako dôležité. Pokiaľ však ide o stavbu tela  a typ, genomické  hodnoty vykazujú vysokú mieru istoty. 

Šľachtenie zamerané na vyvážené kravy

Má jasný obraz o tom, ako by mali vyzerať kravy, ktoré chová. "Zvieratá musia byť vyvážené, stredne veľké so širokou, dlhou panvou a primeraným osvalením." Napriek tomu by mali mať  femínne črty, mať stabilné, o niečo strmšie končatiny a  so suchým pätovým kĺbom. "Tiež chce vysoko upnuté vemena s ceckami čo najďalej vpredu." A pripisuje veľký význam nízkemu počtu somatických  buniek, pretože sú rozhodujúce pre ekonomiku na farme. "Chcem chovať kravy, ktoré sú vyrovnané a tiež sú schopné odpustiť drobné  manažérske chyby."
Pre  Roberta je na chove atraktívne hlavne to, ako sa  kravy sa vekom menia. Preto je také dôležité nielen pozerať sa na plemenné hodnoty, ale vidieť, ako sa kravy vyvíjajú v reálnom živote.   Do svojho stáda zaraďuje  pravidelne  25 percent najlepších jalovíc a  snaží sa ich stav ešte navýšiť. Pre neho platí nasledujúce: Chovateľ dobytok nielen krmí, ale hlavne selektuje!

Zdroj: Markus Pahlke, www.agrarheute.com