2 dni, 14 fariem, 100 kráv

04.12.2023

Väčšina firiem predávajúcich genetiku HD upúšťa od klasických prehliadok potomstva. Z jednoduchého dôvodu. V ponuke sa objavuje väčšinový podiel genomických býkov, ktorí ešte dcéry v produkcii nemajú. My, v Bayern Genetik sa riadime stále príslovím " vidieť znamená uveriť", preto každoročne organizujeme prehliadku kráv, ktoré sú matkami býkov, dcérami našich býkov , prípadne máme možnosť vidieť aj celé rodiny kráv. Samozrejme námtieto akcie ponúkajú aj možnosť vidieť farmy, z ktorých býci, od ktorých predávame semeno pochádzajú.

Pripájam video a zopár foto z tohtoročnej prehliadky kráv, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. novembra. Navštívili sme počas dvoch dní 14 fariem, a videli 100 kráv, ktoré sú základňou selekčného programu firmy Bayern Genetik.