DW = dwarfismus/trpasličí rast/ u plemena Fleckvieh

"Dwarfismus" u plemena Fleckvieh je už dlho známy. V nedávnej minulosti bolo najviac klinických prípadov zaznamenaných u potomstva po býkovi WILLE DE 0813516428 . Ozajstným pôvodcom tejto anomálie je však býk , POLZER DE 08 03608138 (narodený 1959), ktorího nájdete aj v pozadí ďalších býkov , u ktorých boli zaznamenané postihnuté teľatá, napr. BENJA, LAVENT, MAURER, PATRON, RASPUTIN a ROBERT.

Analýza frekvencie dwarfizmu v Rakúsku u býka WILLE ukázala, že frekvencia výskytu je veľmi mierna, (19 prípadov yu viac ako 20 000 narodených teľat), v Bavorsku dokonca ešte nižšia (1 prípad y viac ako 23 000 teľat). Vysvetlenie genetického pozadia tejto choroby bolo veľmi rýchle. Odobrali sa vzorky tkaniva od týchto zvierat a porovnali sa s 25 000 dostupnými genotypizovanými zvieratami v populácii.

Týmto spôsobom bola identifikovaná časť chromozómu (haplotyp), ktorá je "zodpovedná" za výskyt tohto defektu.
Opakovane je potrebné zdôrazniť, že ku klinickému prejavu dôjde len v prípadoch, keď sa stertnú rodičia- homozygoti , t j obaja sú nositeľmi tohto haplotypu

Prevencia- je jednoduchá, je potrebné obmedziť použitie týchto býkov v pozícii otca býkov. V bežnom pripárovaní je riziko výskytu " trpasličích " teliat minimálny.