2.5.2018
Typ- nová zaujímavá plemenná hodnota!

Mnoho chovateľov plemena Fleckvieh má nejasnosti pri vyslovení slova " Typ" . Veria, že pokiaľ sa bavíme o kombinovanom type dobytka, tak býk má skôr prepoklady pre dobrú produkciu mäsa, ale slabý základ pre produkciu mlieka. Jednoducho, že potomstvo takého býka bude silne osvalené, ale bude slabšie dojiť. Ale toto je zásadne chybné zmýšľanie, ktoré pochádza od poradcov pre chov mliečneho dobytka, kde sa roky šľachtilo len na "mliečny typ", ktorý údajne jediný dokáže produkovať dostatočné množstvo mlieka.Počas uplynylých 50 rokov vymizlo niekoľko krvných línií len kvôli tejto mylnej stratégii.

Radi by sme Vám ponúkli inú stratégiu šľachtenia , ktorú dokladujeme býkmi rozličného typu, pričom si všimnite ich plemenné hodnoty pre kg Mlieka

Ľahko pochopíte, že typ má len málo spoločného so schopnosťou produkovať mlieko- toto je aj náš odkaz pre chovateľov dobytka a našich zákazníkov.Títo býci sú dôkazom, že vieme vyrábať mlieko aj mäso bez ohľadu na "typ". Verte našim skúsenostiam !

Nasledujúci býci sú zoradení podľa Typu (74-131) od najnižšej hodnoty M- mliečny typ, cez Vyrovnaný typ (A- allround) až po K- Kraft - mäsový typ. Zároveň vidíte ich potenciál pre produkciu mlieka -kg:

Foto 1: Mliečny Typ - BFG JULMOND (M-TYP) - Mlieko: + 505 kg (@Thomas Gruber)
Foto 2: Mliečny-Vyrovnaný-Typ - BFG SAMLAND (AM-TYPE) - Mlieko: + 579 kg (@Thomas Gruber)
Foto 3: Vyrovnaný Typ - BFG ERBHOF (A-TYP) - Mlieko: + 808 kg (@Thomas Gruber)
Foto 4: Vyrovnaný Typ - BFG HAGWIRT (A-TYP) Mlieko: + 1.106 kg (@Impuls)
Foto 5: Vyrovnaný Typ - BFG SALDANA (A-TYP) - Mlieko: + 1.417 kg (@Thomas Gruber)
Foto 6: Mäsovo-Vyrovnaný-Typ - BFG WALFRIED (KA-TYP) - Mlieko: + 623 kg (@Thomas Gruber)
Foto 7: Mäsovo-Vyrovnaný-Typ - BFG WILD DOG (KA-TYP) - Mlieko: + 996 kg (@Müller)
Foto 8: Mäsový Typ - BFG MAHANGO Pp (K-TYP) - Mlieko: + 940 kg (@Thomas Gruber)
Foto 9: Mäsový Typ - BFG ZÜNDAPP (K-TYP) - Mlieko: + 956 kg (@Thomas Gruber)


30.4.2018

Čerstvé vydanie časopisu Fleckvieh Welt je dostupné !!!

Nové vydanie časopisu Fleckvieh Welt (Svet Fleckvieh) je k dispozícii.
Pre našich priateľov na facebookových stránkach ponúkame možnosť čítať online.

Obsah:

- Význam typu u plemena Fleckvieh
- Plemenníci moderného typu plemena Fleckvieh
- Austrália - šľachtenie plemena Fleckvieh zamerane na mäsovú úžitkovosť
- Mahango - odkiaľ prichádza
- Rodina Richter-Hof - a icjh farma Fleckvie v Rakúsku
- Býci od A - Z

Ak chcete čítať časopis online, kliknite na nasledovný odkaz:

Ak si chcete stiahnuť časopis vo formáte *pdf, kliknite na nasledovný odkaz:

https://rinder.fleckvieh.bayern/uploads/media/default/0001/01/0e2923a55b65225f90782f3164d474cdd3f4f3af.pdf23.4.2018
BFG WENDLINGER - znovu vyššie  plemenné hodnoty v Apríli 2018

BFG WENDLINGER, syn býka Wille bol odchovaný rodinou Gassnerovcov v Holzheime. Tento jedinečný plemenník zlepšil svoje hodnoty oproti Decembru 2017 , keď jeho plemenná hodnota pre mlieko stúpla o + 100 kg. Okrem mlieka disponuje extrémne dobrými znakmui pre Fitness (123) a v type zaujme korektnými končatinami (121).

Podrobnejšie informácie nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz:

https://rinder.fleckvieh.bayern/de/de/cattle-172997

Bolo ohodnotených ďalších 28 dcér a spolu s našimi kolegami z exportného tímu sme mali možnosť ososbne vidieť jeho dojace dcéry . Tieto vykazujú obrovský potenciál pre produkciu mlieka a vyznačujú sa vynikajúcou kondíciou. Napriek tomu, že sú skôr mliečneho charakteru, ich potomstvo má dobrú výťažnosť jatočného tela. 

Foto 1: BFG WENDLINGER - zlepšovateľ mlieka & mäsa (@Müller)

Foto 2 - 3: Elke - Otec: BFG WENDLINGER - Ch: Jaeger/Massing - aktuálna produkcia mlieka : 32,3 kg 3,85 % tuku - 3,00 % bielkovín (@Varchola, Ermacora) 

Foto 4 : Rosalie - Otec: BFG WENDLINGER - Ch: Stoeckl/Reichertsheim - aktuálna produkcia: 34,1 kg mlieka - 3,22 % tuku - 3,25 % bielkovín (@Varchola, Ermacora) 

Foto 5-6 : Shakira - Otec: BFG WENDLINGER - Ch: Fuerstenberger/Kraiburg - aktuálna produkcia: 29,7 kg mlieka - 3,06 % tuk - 3,21 % bielkovín (@Varchola, Ermacora)


16.4.2018

Novinka  vo firme BAYERN GENETIK - 
 TYP -Index je pripravený na použitie

Počínajúc Aprílovými hodnotami majú všetci BFG Fleckvieh býci priradený typový index , ktorý vyjadruje, aký typ konštitúcie  prenáša ten- ktorý býk na svoje samičie potomstvo. Podľa systému Harmony-Model, ktorý vyvinuli naši bonitéri, sú naši býci zaradení do 3 základných typových kategórií -

M - MLIEČNY (M = MILK) - je to typ mliečny, s jemnejšou kostrou, slabším osvalením
A - VYVÁŽENÝ - ALLROUND (A)- vyvážený typ s primeraným osvalením a optimálnym pomerom mlieko/mäso
K - SILNÝ - KRAFT (K = Sila) - typ so silnejšou kostrou, nadpriemerným osvalením

Okrem toho máme podkategórie AM (Mlieko, vyvážený Typ,) , resp. KA (Silný -vyvážený) .

Našim zámerom je produkovať čistokrvné plemenice v type A ( Allround ) -typ, ktorý zodpovedá predstavám chovateľov o vyváženom šľachtení v smere mlieko&mäso The TYP- ový Index nevypovedá nič o mliečnej produkcii potomstva , máme mnoho kráv v type K, ktoré sú špičkovými producentkami mlieka. U kráv v type K však určite môžete rátať s vyššou kvalitou jatočného tela, toto je potvrdené!!

Foto 1: Krava - M-Typ -O: BFG SALDANA (@Menop)


Foto 2: Krava A-Typ O: BFG WOLGASAND (@Menop)

Foto 3: Krava- K-Typ -O: BFG MORITZBURG (@Menop) 

Foto 4: Býk M-Typ - BFG SAMLAND (@Thomas Gruber)

Foto 5: Býk A-Typ - BFG ZAPATERO (@Müller)

Foto 6: Býk K-Typ - BFG MAHANGO Pp (@Thomas Gruber)

Foto 7: Býk AM -Typ - BFG WENDLINGER (@Müller)  

Foto 8: Býk KA-Typ - BFG WELFENPRINZ (@Thomas Gruber)

Foto 9 - 11  Harmony model firmy Bayern Genetik  - Ponuka býkov  April 2018

k dispozicii  kliknutim na link:

https://rinder.fleckvieh.bayern/uploads/media/default/0001/01/d9c2ddbfbc3b88a92b20901a1e7b6f07a2a26dd3.pdf


9.4.2018
Prehliadky potomstva po býkoch z BAYERN GENETIK- dnes BFG Wendlinger

Dnes predstavujeme ďalšie plemenice, ktoré sme mali možnosť vidieť poočas prehliadky potomstva v dňoch 27.- 29.marca.
Plemenný býk Wendlinger pochádza zo zaujínavej kombinácie Gebalot x Wille,, vyznačuje sa extrémnym indexom pre znaky zdravia ( Dlhovekosť 124,Perzistencia laktacie 125, som. bunky 113) , vynikajúcou produkciou mlieka + 1080 kg a korektnými končatinami 121. Na prvej laktácii má vo výpočte započítaných 274 dcér s produkciou 7567 kg mlieka.. Pozrite si zopár jeho dcér :

O: BFG Wendlinger,
Foto 1 :Elke OM( Reumut) , 1.laktácia 200 dní 6258 kg mlieka, 4,02% Tuku, 3.19 % Bielkovin @Varchola 


Foto 2: Magnol ,OM: Mangope 1.laktácia 100 dní 2798 kg mlieka, 3,66% Tuku, 3.18 % Bielkovin @Varchola 


Foto 3: Rosalie , OM: Zasport 1.laktácia 200 dní 6436 kg mlieka, 3,79% Tuku, 3.37 % Bielkovin @ Varchola 


Foto 4 : Shakira , OM: Sambucco 1.laktácia 200 dní 5857 kg mlieka, 3,79% Tuku, 3.44 % Bielkovin @ Varchola 


Foto 5: BFG Wendlinger @ Gruber


31.3.2018
Prehliadky potomstva po býkoch z BAYERN GENETIK- dnes BFG MAHANGO

V dňoch 28. -29. Marca sme mali možnosť absolvovať prehliadku potomstva po býkoch z firm y Bayern Genetik.
Postupne uverejním foto a základné informácie o dcerach  po jednotlivých býkoch. Dnes  dcéry býka  MAHANGO Pp
Foto 1- 2 :   Edith, otec BFG Mahango, otel. 5.3. 18 
                  denná produkcia 28 l ,4,50 %T, 3.72 % B (@Varchola )

Foto 3-4 :  LIL, o: BFG Mahango, otel:  24.1.18
                denna prod. 31.4 l, 3.93%T,  3.42 %B  (@Varchola )

Foto 5 :   BFG Mahango   (@ Gruber)


12.3.2018
Dcéry BFG GIGANT Pp- v laktácii - jednoducho nespochybniteľné !

Budex, dcéra býka BFG GIGANT Pp je kravou "mäsového typu" v stáde pána Hansa Breu- inseminačného technika Bayern-Genetik. Je teľná , čaká 9.teľa , v exteriéri veľmi hlboká, s vynikajúco osvalenou zadnou časťou tela , pričom doteraz vyprodukovala takmer 60.000 kg mlieka! Nie je to síce rekordérka, ale je to veľmi "ekonomická krava" - žiadne náklady na veterinára, perfektná reprodukcia a vynikajúca kvalita teliat - jednoducho " bezproblémové zviera".

Čoraz viac farmárov využíva " mäsovú injekciu" , vďaka ktorej dosiahnu niekoľkonásobne viac, než investovali!

                                                 Foto 1- 2: Budex - dcéra býka BFG GIGANT Pp (@Breu)


                                          Foto 5: BFG GIGANT Pp - dnes už "mäsová legenda" (@Schuhmann)


9.3.2018
Matky býkov v pozadí býkov Bayern-Genetik - BFG RATISPONA

Aj keď žijeme obdobie genomiky, Bayern Genetik sa stale sústreďuje na kvalitné rodiny kráv , od ktorých vykupuje testantov. Náš reprezentant, Sebastian Weidne navšívil Fleckvieh farmu pána Juergena Raaba v Lessau , kde stále produkuje matka plemenného býka BFG RATISPONA.

Dnes má takmer vek 10 rokov, je zasušená po 8. Laktácii. V priebehu 6,7 laktácií jej priemerná produkcia predstavovala 11.370 kg mlieka, - 4,96 % Tuk - 3,78 proteín. Medziobdobie pri 7 teľatách je 382 dní.

                          Foto 1: Geli - O: Imposium (@Weidner)

                               Foto 2: BFG RATISPONA - komplexný plemenník (@Thomas Gruber)


5.3.2018
Hilde, dcéra BFG PASSION 

Náš kolega Stef Beunk (BFG Holandsko) zaznamenal úžasné snímky fotografa Hans Menopa , natáčanie dcérz Hilde (BFG PASSION) Titulky sú síce v Holandskom jazyku, ale každý zootechnik porozumie kvalitám tejto dojnice! 

Fleckvieh = Kvalita = BAYERN GENETIK!!!

Foto1 : dcera Billy
Foto2 dcera Rumba
Foto3 : dcera Regen

Video - dcera HildeVideo spustite kliknutim na nasledujuci odkaz:


5.3.2018
BFG ENGADIN - vynikajúci Fleckvieh plemenník 

"Pravda neprichádza v sedemmíľovýzch čižmách" - toto je velmi výstižné slovné spojenie pre plemeno Fleckvieh. 

Waldfee je dcérou plemenného býka BFG ENGADIN na farme pána f Johannes Auer/Emerkam. Narodila sa v roku 1999, teraz má takmer 19 rokov. Len sa pozrite na jej chrbát, krk a telo - takmer neuveriteľné, jej živá hmotnosť je cca 950- 1000 kg na vynikajúcich končatinách.The Fleckvieh plemeno potrebuje býkov akým je BFG ENGADIN, , hlavne v časoch genomického hodnotenia.

Photo 1 - 3: Waldfee - Otec: BFG ENGADIN (@Wendlinger)

 
Photo 4: BFG ENGADIN - famózny plemenník (@Schuhmann)


22.2.2018
Šľachtenie českého strakatého plemena u našich susedov 

V minulom príspevku ste sa dozvedeli zopár informácií o smerovaní šľachtenia SS plemena. Aby sme mohli urobiť primerané porovnanie , kde sa nachádzame v porovnaní s inými krajinami, vybral som ČR , ktorá je nám najbližšie historicky, geograficky ale aj ekonomicky

V uplynulom kontrolnom roku bolo v  ČR zaradených do KU mliekovej úžitkovosti  103 268 kráv  plemena české strakaté . Táto populácia dosiahla  priemernú úžitkovosťo 7 297kg mlieka, 4.05 perc tuku 3.55perc. bielkovín .

Zdroj: CMSCH,a.s.

Kravy zapísané v plemennej knihe ČESTR nadojili v priemere 7344 kg mlieka, 4,05 % tuku a 3.55 % bielkovín
( Pre porovnanie kravy zapísané v PK na Slovensku nadojili v priemere 6652 kg mlieka (3,97 % tuk, 3,41 % bielkovín), teda takmer o 700 kg menej, než české straky !!!

Zdroj: CMSCH,a.s.

Pozrime sa na ďalšie fakty dokumentujúce šľachtenie ČESTR.
V rokoch 2015 - 2017 bolo do testu zaradených celkove 127 býkov plemena ČESTR, prevažne z chovov v ČR.

Počet testovaných býkov v SR pochádzajúcich zo slovenských chovov v tomto období spočítate na prstoch jednej ruky !

Zoznam býkov testovaných CHD IMPULS v rokoch 2015 -2017 nájdete na kliknutim na tento odkaz :

https://www.chdimpuls.cz/Testace.aspx?razeni=ZarazenDoTestu%20desc

Ďalším faktorom, ktorý hovorí o tom , akým smerom sa uberá šľachtenie je počet genotypovaných zvierat. Pozrime sa , koľko zvierat plemena ČESTR otypovali v ČR v r. 2017

V tomto ukazovateli porovnanie so Slovenskom nemám, keďže som sa k údajom o počte genotypovaných zvierat v SR nedostal.

Čo dodať na záver? Aj keď Slovensko urobilo v šľachtení SS plemena za posledných pár rokov krok vpred, stále zaostávame za našimi "bratmi" spoza rieky Moravy. Prečo?

Osobne neverím, že chovatelia na Slovensku zvládajú horšie manažment kŕmenia a reprodukcie.
Časť dôvodov popisuje príspevok z 10.2.2018 "Kam smeruje šľachtenie SS plemena na Slovensku ?" Zvyšné dôvody možno pomôžu odhaliť čitatelia tohto príspevku. Budem vdacny za kazdu reakciu.


19.2.2018
Dcéra BFG HELDERBERG v Porýnsku- Palatinate

Táto dcéra BFG HELDERBERG-daughter naštartovala svoju 1. Laktáciu na farme p.Rauena v obci Rommelfangen na úrovni 34,8 kg. Otelila sa 21. Januára vo veku 28 mesiacov. Otcom matky je dobre známy býk z firmy Bayern-Genetik BFG ROUND UP.

Foto 1 - 2: dcéra BFG HELDERBERG- Chovateľ: Rauen/Rommelfangen -(@Wirz)

Foto 3: BFG HELDERBERG - (@Thomas Gruber)

Foto 4: BFG ROUND UP - (@Thomas Gruber)10.2.2018
Kam smeruje šľachtenie SS plemena na Slovensku ?

Používanie býkov v inseminácii má zásadný význam v procese šľachtenia dobytka. Preto je vždy nesmierne zaujímavé urobiť malú analýzu býkov použitých v populácii v rozsahu uplynulého roku. Čo sa týka plemena Fleckvieh( Slovenské Strakaté), na Slovensku bolo zaregistrovaných takmer 99 tis všetkých inseminácií s počtom býkov 40 / s početnosťou nad 300 inseminácií/

Priemerná hodnota GZW indexu dosiahla u preverených býkov /27/ úroveň 120,12 a u býkov genomických /13/ hodnotu 121.11 ( Pre porovnanie - v Bavorsku sa používali v inseminácii preverení býci s GZW 121,6 / pri počte 167 býkov/.Tu sme takmer na ich úrovni, ale u genomických býkov sme oproti Nemecku podstatne slabší - Nemci použili genomákov s priemerným GZW 127,9 pri počte 140 býkov).

Čo stojí za povšimnutie u použitých genomických býkov je skutočnosť,že druhým najpoužívanejším genomickým býkom v minulom roku bol pl. býk VINSON s GZW 116 , ktorým bolo vykonaných takmer 10 percent všetkých inseminácií, to znamená - pripárená takmer desatina populácie Fleckvieh na Slovensku. Čo znamená hodnota GZW 116 u genomického býka? Už sme spomenuli , že priemerná hodnota genomických býkov používaných v Nemecku bola v minulom roku 127,9. Položme asi ale otázku, ak má tento plemenník dnes hodnotu GZW 116 pri opakovateľnosti 65% , aká bude táto hodnota o rok, 18 mesiacov keď mu začnú nabiehať dcéry - rovnaká alebo nebodaj vyššia? Asi ťažko.

Ako môže dopadnúť masívne používanie genomických býkov môžeme dokumentovať na porovnaní z dielne CRV, kde boli porovnanávané plemenné hodnoty genomických býkov z augusta 2014 a následne PH tých istých býkov v auguste 2018. Pozrite si tabulku a záver si urobte sami.

Ak sa zamyslíme nad vyššie uvedenými informáciami, ponúka sa tu otázka, prečo si chovatelia vybrali práve genomického plemenníka s GZW 116 , keď by mohli využiť u nás už zaregistovaného býka REUMUT, ktorý je otcom VINSONA. Prečo by mu mali dať prednosť ? Pozrite si nasledujúe porovnanie:

Porovnanie bykov REUMUT a VINSON (Reumutov syn)

Chovatelia dali prednosť nižším plemenným hodnotám , podstane nižšej opakovateľnosti, ako aj chýbajúcim informáciám o dcérach, pred vyššou spoľahlivosťou a kvalitou preverenia. Zdanlivo nepochopiteľné.

Prečo tak urobili ? Takémuto rozhodnutiu ťažko porozumieť. Možné sú tieto vysvetlenia:

Možno preto, že býk už v katalógu dodávateľa v r.2017 nebol publikovaný. Verím, že na požiadanie by dodávateľ tohto plemenníka zaistil. Alebo je tu druhá možnosť. Chovatelia sa neustále dožadujú novývh krvnývh línií. Tie však "nerastú na stromoch". Vo Fleckvieh populácii pracujeme so základnými 27 líniami, z toho v TOP výbere sa samozrejme objavuje len zopár.

https://rinder.fleckvieh.bayern/de/de/fleckvieh/blutlinien

Na Slovensku sa v poslednej dobe , ako huby po daždi, objavujú nové registre býkov, ktoré navodzujú dojem, že býk pochádza z novej krvnej línie. Tak ako v prípade VINSONA. Pravdou ale je, že VINSON, aj jeho otec REUMUT pochádzajú z línie RALBO, takže aj VINSON by mam mať čiste logicky register RAO- XXX. Prečo má register RMT-002? To je otázka na inštitúciu, ktorá registre vydáva.

Takých nových registrov sa vposledných 2 rokoch objavilo hneď niekoľko :

DAILY st reg DLL-001 , jeho dedo je DIONIS , DIK 005
MILLION št. Reg MMT-001 , jeho otec je MINT, reg MAF -036
HAVANNA reg HRA-002 , jeho otec HUTERA , reg. HH-005
VOBEG reg. VOG-001 , jeho otec bol RUMGO, st reg RAO- 33
WISMUT reg WLD-001 , jeho dedo je WAXIN syn Horweina ciže HW
MAISTRE, reg MG-001 , jeho otec GS MG, reg MAF-028
WOHLTAT, reg WLE-002 , jeho otec Winnipeg, vnuk Horweina
VOLLWERT, reg RMT001 , otec REUMUT, reg. RAO-037

Ak si predsatvite, že inseminačný technik používa býkov s "novým registrom" plošne v domnení, že ide o nepríbuzného býka, tak sa tu vážne zvyšuje riziko inbreedingu. Komu táto hra podporovaná Zäzom chovateľov SS plemena slúži, skúste si domyslieť.

Šľachtenie SS plemena ( hovorme radšej o Fleckvieh, pretože v SR sa používajú zásdane býci z Rakúska a Nemecka, teda plemeno Fleckvieh) má ešte mnoho úskalí a nanešťastie zaostáva dnes za krajinami EÚ, ktoré toto plemeno úspešne rozvíjajú.

Skúsme teda pomenovať "boľavé miesta" v šľachtení SS plenmena :

Nízka kvalita niektorých genomických býkov

  • Slovensko "zmeškalo vlak" spoločného výpočtu plemenných hodnôt, do ktorého sú plne zapojené Nemecko, Rakúsko a Česko
  • Absentuje tu systematické lineárne hodnotenie prvôstiek
  • Čudné prideľovanie registrov býkov
  • Neliberalizovaný obchod s genetikou vďaka zastaranému zákonu z r.1998 - na trhu je dnes prakticky len jeden dodávateľ genetiky
  • Nehorázne poplatky za registráciu býkov , ktoré v cene dávky aj tak zaplatia chovatelia (600EUR +150EUR za zapis do PK)- napr. Taliansko 0 EUR, Polsko 40 EUR, Holandsko 60 EUR, Dánsko 80 EUR, Rakusko 0 EUR, Česká Republika 150 EUR.
  • Samotné zloženie rady šľachtenia a plemennej knihy, kde zo 16 členov sú iba 3 chovatelia !Ostatní z ministerstva, VUZV, inseminacnych spolocností.
  • Podobne zostavená výberová komisia,minimálne zastúpenie chovateľov

Posledné dva body presne odzrkadľujú stav v celej schéme šľachtenia - chovateľ je nie na prvom, ale poslednom mieste ! Ako môže dôjsť k podstatným zmenám v záujme farmára, keď ten má v orgánoch, ktoré rozhodujú o smere šľachtenia iba symbolické zastúpenie?.Verím, že si naši chovatelia postupme uvedomia svoju silu a budú tlačiť na uvolnenie trhu a zaviažu svoj zväz k zmenám, ktoré povedú k posilneniu ich autority. V opačnom prípade o nich budú nadalej rozhodovať zástupcovia štátnych inštitúcií, inseminačných spoločností a funkcionári zväzu.


9.2.2018
Ďalšia Fleckvieh krava s celoživotnou produkciou 100,000 kg mlieka v Holandsku

Bayern-Genetik s radosťou informuje o v poradí ôsmej dojnici plemena Fleckvieh v Holandsku, ktorá dosiahla celoživotnú produkciu 100.000 kg mlieka. Kravu vlastnia a odchovali ju na farme Janssenovcov v Toldijk. Betsie 77 dosiahla vek 11 rokov a má trošku zvláštnu povahu - " celá rodina k nej môže podísť, pracovať s ňou , ale nerada sa nechá vodiť na ohlávke" ., hovorí Wim Janssen -. Pamätá si ešte rok 2015, keď kúpil 10 inseminačných dávok plemena Fleckvieh, aby toto plemeno otestoval v stáde. Plemeno sa osvedčilo, a tak začali pripúšťať viac kráv býkmi plemena Fleckvieh. Momentálne majú 230 kráv , ktoré udržiavajú v 3 - plemennom krížení - Holstein, Brownswiss a Fleckvieh. Priemerná produkcia na farme dosiahla v minulom roku 9.500 kg milk - 4,65 % Tuk - 3,75 % Bielkovín. Betsie 77 bola prvou kríženkou v stáde.

Betsie 77 má stale obdivuhodný exteriér a naozaj top končatiny

Foto 1: Betsie 77 - Otec: BFG WATERBERG - Betsie vyprodukovala 100.000 kg milk za 3.065 laktačných dní , priemerná denná produkcia 32,6 kg. Na fotografii - Betsie 77 s Jeroenom Janssenom (@Beunk)

Foto 2: BFG WATERBERG - Otec Betsie 77 (@Nolli)


30.1.2017
Genetický potenciál kráv plemena Fleckvieh

Našou základnou filozófiou šľachtenia je  tzv. efektívne šľachtenie:

Cieľom je vyšľachtiť produkčne vyvážený a efektívný typ dobytka so schopnosťou trvalej produkcie mlieka, mäsa a vedľajších produktov, vhodný pre rôzne produkčné systémy v rámci celého sveta 

 Dôkazom správnosti tejto filozófie je stále narastajúci počet kráv, ktoré prekročili hranicu celoživotnej produkcie 100 tis. kg mlieka . Všimnite si prosím aj vek  týchto kráv, Toto je ekonomika, toto je prejav zdravia dojníc  a dôkaz vysokej produkčnej schopnosti tohto dobytka. 

Nezabudnite si k tomu prirátať speňaženie dojnice po ukončení produkčného života.
Spoločnosť Bayern Genetik má v prvej 25-ke  dlhovekých kráv v Bavorsku 11 otcov (podčiarknutí modrou farbou)

Zdroj :  časopis  Rinderzucht Fleckvieh


28.1.2018
Výsledky kontroly úžitkovosti plemena CESTR za rok 2016/2017

Dnes sa pozrieme na chov HD, hlavne plemena ČESTR za rieku Moravu, k našim priateľom v Českej republike.

V 3. Štvrťroku 2017 sa v ČR chovalo 1,420 tis ks HD, čo je medziročný nárast o 2,6 percenta. Tento rast spôsobilo navýšenie stavov kráv BTPM. U dojených kráv pozorujeme pokles , laktáciu uzavrelo celkom 292378 kráv , čo predstavuje pokles o 3888 ks oproti minulému roku. Pozrime sa podrobnejšie na plemeno české strakaté/ Fleckvieh.

Laktáciu uzavrelo celkom 106268 kráv tohto plemena, teda o 4329 ks menej, než v roku minulom.

Priemerná produkcia mlieka na kravu ČESTR dosiahla 7307 kg , 4,05 % Tuku a 3.55 % Bielkovín. Vek pri prvom otelení 392 dní a prvýkrát sa jalovice telili vo veku 27 mes a 24 dní.

Dojnice ČESTR zapísané v plemennej knihe nadojili v priemere 7344 kgmlieka, 4,05 percenta Tuku a 3,55 percenta bielkovín pri priemernom medziobdobí 391 dní.Vek pri prvom otelení 27 mesiacov a 22 dní.

Koncom roku bolo v PK ČESTR zapísaných 127933 kráv, najviac na Vysočine (28118 ks)

V Hlavnom oddieli bolo zapísaných 85048 ks, čo je nárast o 5600 ks.

Podrobnosti nájdete v tabulkách pod textom.

Zdroj: Zpravodaj  SCHCSS


18.1.2018
Belami - typický príklad Fleckvieh kravy 

Na farme pána Georga Holzera blízko Starnbergu vyskúšali v minulosti niekoľko netradičných pripárení, a aj v dnešnej dobe používajú býkov netradičnou cestou.Keď objavili v kontajneri 3 zabudnuté inseminačné dávky býka Muster (nar. 1985), klasického kombinovaného plemenníka, rozhodli sa pripustiť týmto býkom kravu Bella , dcéru plemenného býka BFG REGIO. Muster mal veľmi nízke plemenné hodnoty, malý rámec , Holzerovci na to veľmi nepozerali. Belami sa narodila v r.2004 . je výborne osvalená, ale v rámci pomerne malá. Mala celkove 9 teliat a dosiahla celoživotnú produkciu 92.485 kg mlieka pri vysokom obsahu proteínov. Naša skúsenosť z mnohých rokov sa potvrdila - menšie kravy majú dlhší produkčný život !!

Photo 1 - 3: Belami - O: Muster - OM: BFG REGIO (@Thomas Gruber)
Photo 4: Bella - O: BFG REGIO - OM: BFG MELOT (@ZV Weilheim)
Photo 5: Muster - O: Mobell - OM: Sattler (@Schwarzenbeck)
Photo 6 : BFG REGIO - býk s typickým výrazom kombinovaného typu (@Schuhmann, Grupp)


8.1.2018
Najpoužívanejší  Fleckvieh býci v inseminácii v Nemecku za rok 2017

V  najnovšom čísle časopisu Rinderzucht Fleckvieh bola uverejnená zaujímavá informácia týkajúca sa najobľúbenejších Fleckvieh býkov v uplynulom roku. Na 1. mieste sa  medzi býkmi preverenými na dcérachumiestnil plemenný býk Wobbler s počtom 23467 prvých inseminácií, tesne za ním sa umiestnil býk z našej stanice býkov,  BFG WALFRIED s počtom 1. inseminácií  22900. Desiatku najpoužívanejších býkov uzatvára plemenník BFG ZAUBER s počtom 9611 prvých.inseminácií. Ak sa pozrieme na dlhodobý záujem o býkov, vedie MANTON a tesne za ním MANIGO s celkovým počtom presahujúcim počet 135 tisíc prvých inseminácií. Tretí dlhodobo najpoužívanejš býk je opať BFG ZAUBER  s počtom 122 tis prvých inseminácií. 
tento unikátny plemenník bohužiaľ v októbri ukončil produkciu vo veku  11 rokov. Momentálne sa nachádza v Nemecku a Rakúsku  cca 20 tisíc jeho dcér v laktácii a v inseminačných staniciach je evidovaných 43 jeho synov


Medzi genomickými býkmi figuruje na 1. mieste býk Monumental s počtom 9515 prvých inseminácií , na druhom a treťom mieste bezrohí plemenníci  Manolo Pp a Senzation PP s viac ako 6600 prvými insemináciami.

Zdroj: časopis  Rinderzucht Fleckvieh


2.1.2018
Fleckvieh x Jersey v Holandsku- krásny príklad univerzálnosti plemena Fleckvieh

Táto krava nás zaujala hneď na prvý pohľad. Kríženka s plemenom Jeresey po býkovi BFG WATERBERG z firmy BAYERN GENETIK. Čo sme nevedeli, bola skutočnosť,že táto dojnica bola v Holandsku kandidátkou na dojnicu roka 2013 .

Keď sme sa spýtali mejiteľa tohto zvieraťa , Remco Aalbersa, na názor , odpovedal: "Je to moja najlepšia krava, momentálne na 7. Laktácii s vynikajúcim indexom stáda 129. Jej celoživotná produkcia sa blíži k hodnote 70.000 kg mlieka- 5,80 % Tuk - 3,75 % bielkoviny.Betsy 5 je naozaj bezproblémová dojnica. 
Úprimná gratulácia , Remco! Dobrá práca!

Foto 1: Betsy Baretta 5 - Otec: BFG WATERBERG, foto na 6.laktácii (@Beunk)
Foto 2: Betsy Baretta v r.2013 (@Aalbers) - ako kandidátka na "Kravu roka v Holandsku" - (@Aalbers)Foto 3: BFG WATERBERG (@Nolli)


18.12.2017
BFG VOTARY PS - Top býk v bezrohej Fleckvieh populácii

Už takmer 40 rokov sa Bayern-Genetik podieľa na šľachtení bezrohej Fleckvieh populácie. Zakladatelia tohto programu šľachtenia si neuvedomovali, akú dôležitosť a vážnosť bude mať ich úsilie v budúcnosti. Dnes sa tento program stáva skutočnosťou, s cieľom eliminovať odrohovanie mechanickou, chemickou, resp. termálnou metódou-

Plemenný býk z Bayern-Genetik , BFG VOTARY PS, odchovaný pánom Walter Bachmaierom, je po decembrovom výpočte plemenných hodnôt je najvyššie umiestneným bezrohým býkom s vynikajúcimi hodnotami pre mlieko, Fitness a exteriér. Kombinácia vysokých plemenných hodnôt pre produkciu spolu s vynikajúcimi vemenami a osvalením je pomerne vzácna. BFG VOTARY sa tak stáva novou hviezdou na oblohe Fleckvieh!

Foto 1: BFG VOTARY PS (@Thomas Gruber)
Foto 2: Tulla - dcéra BFG VOTARY PS (@Thomas Gruber)
Foto 3: Narbe - dcéra BFG VOTARY PS (@Thomas Gruber)Foto 1: BFG VOTARY PS (@Thomas Gruber)


1.12.2017
Ďalšia dcéra býka BFG WATERBERG v Holandsku prelomila hranicu 100.000 kg mlieka 

BFG WATERBERG bol jeden z prvých býkov, ktorí boli používaní v Holandsku od r.2004, keď tam firma BAYERN GENETIK začala propagovať toto plemeno. Tietje 188, , ktorú odchovali bratia Evert and Bert Jan Klei vyprodukovala počas 10 laktácií v priemere 10.322 kg mlieka, - 3,99 % tuku a 3,49 % bielkovín.Priemerný počet somatických buniek 22.000 a ideálne medziobdobie 365 dní. "Mali sme dosť slabých kráv s nízkymi zložkami , preto sme najprv začali krížiťnaše Holsteinské kravy s plemenom Jersey, na tieto sme potom použili tých najlepších Fleckvieh býkov. Tietje je pevná , veľmi plodná krava so širokou panvou. Je schopná skonzumovať veľké množstvo objemového krmiva . Vemeno je uz troche hlbšie, ale krava samotná je veľmi vitálna. ", hovorí Evert. "Tietje je veľmi efektívna dojnica".


Foto 1: bratia Bert Jan a Evert Klei, Bertova snubenica Ilse a Dittie Klei a s dojnicou Tietje 188. Tá nadojila 100.000 kg mlieka bez akýchkoľvek problémov (@Beunk)


28.11.2017
BFG WILDFIRE - Top-Fitness býk s vysokými zložkami mlieka u dcér

BFG WILDFIRE je synom býka BFG WALDBRAND a pochádza z farmy pána Gerhard Schmidta/Pegnitz. Jeho matka je známa už ako matka býka BFG MAL , ktorá sa dožila dlhého produkčného života. BFG WILDFIRE, ktorý je nositeľom FH2, dosiahol plemenné hodnoty s opakovateľnosťou 80 %. Jedinečné znaky zdravia, zvlášť priebeh telenia priamy aj u dcér (114/110) , vynikajúca plodnosť a ďalšie Fitness znaky robia tohto býka viac než zaujímavým. Dnes už je jasné všetkým farmárom, že ak máte v stáde kravy s býkom z BAYERN GENETIK či už v otcovskej, alebo materskej pozícii, môžete očakávať veľmi sľubné výsledky, aj keď celkvý index nebude patriť medzi najvyššie.Dcéry našich býkov sú dlhoveké zvieratá , s korektným typom , ktoré Vám určite zaistia zisk tak potrebný na Vašej farme. Na našej poslednej foto-tour s fotografom Hansom Menopom sme navštívili chovateľov, ktorí majú potomstvo po býkovi BFG WILDFIRE - zdôrazňujeme, že žiadna z našich fotografií nie je upravená vo Photoshope!

Foto 1: Minze - Otec : BFG WILDFIRE - OM: BFG SAMLAND - Chovateľ : Josef Thalhammer/St. Wolfgang - 200 lakt. dní: 6.649 kg milk (@Menop)


Foto 2 - 4: Rubina - Otec : BFG WILDFIRE - OM: BFG ENRICO - Chovateľ: Albert Fritz jun./Waakirchen - 200 lakt. dní: 5.579 kg milk (@Menop)


Foto 6: BFG WILDFIRE - ešte ako testant (@Thomas Gruber)


21.11.2017
Prirodzená fotografia, alebo fotoshopom upravená?

Toto je dôležitá otázka, ktorú riešia chovatelia, zväzy ako aj inseminačné spoločnosti.Odpoveď na túto otázku je viac než urgentná. V dnešnej dobe je používanie Fotoshopu normálom, kravy a býci na fotografiách vyzerajú odlišne od reality a ponákajú klamlivý obraz čitateľom časopisov o šľachtení, kravách, ako aj skreslený pohľad na ponuky v katalógoch. Niekedy nám pripadá, že hlas našej spoločnostit Bayern-Genetik je v tomto smere "osamelým hlasom v divočine"Mnohí tvrdia, je potrebné fotky upravovať.Ak tak nebudeme robiť, vypadneme "z kola von"! Takéto argumenty pomáhajú posúvať reklamu a šľachtenie nezmyselným smerom. Bayern-Genetik ostáva verná originálnej fotogravii a uverejňujeme na Facebooku aj v katalógu výhradne fotografie, ktoré sú prirodzené, bez úprav - veríme že tento náš prístup oceňujete . Sme chovateľským združením a veríme, že oceníte , že Vám ponúkame fotografie zvierat tak, ako sa nachádyajú v maštaliach - bez úprav, prikrášlenia.
Bolo pre nás naozaj potešením spolupracovať minulý týždeň s Hansom Menopom, našim holandským fotografom. Hans je farmárom, a má to "správne oko" nielen pre kracvy, ale pre prírodu všeobecne , zviaratá, harmóniu - predpoklady pre úspešné šľachtenie plemena Fleckvieh

Foto 1: dcéra BFG WILDFIRE- výraz prirodzenej harmonie - foto Hans Menop na (@Menop)

Foto 2 - 4: Čo robí Hans Menop , keď práve nedojí svoje kravy, alebo nefotografuje dobytok? Má záľubu vo fotení prírody - a nerobí to zle (@Menop)


15.11.2017
Holandsko - Ďalšia dojnica s celoživotnou produkciou viac ako 100.000 kg mlieka po plemenníkovi z Bayern-Genetik

Je takmer nemožné uverejniť všetky pozitívne informácie prichádzajúce z Holandska, ale táto si zaslúži pozornosť. Už v poradí tretia dcéra býka BFG WATERBERG dosiahla celoživotnú produkciu 100.000 kg mlieka. Ide o kravu Pietje z farmy F & J Beernink, ktorá sa narodila v r. 2005 , presne rok po tom, čo naša spoločnosť vstúpila na trh v Holandsku.Na 10. laktácii , presne na 3.145 laktačnom dni dosiahla produkciu 100.052 kg mlieka. Naša spoočnosť Bayern-Genetik je hrdá na tieto výsledky. Je to Veľké ocenenie práce nášho tímu , špeciálne Arenda, Stefa a mating poradcov Ard Tetteroo & Ronald Diersen.

Foto 1: krava Pietje - O: BFG WATERBERG - s chovateľom Freek Beernink (@Beunk) Foto 2: BFG WATERBERG nositeľ A2A2 -génu (@Nolli)
Foto 3: Karta celoživotnej úžitkovosti Pietje (@Bayern-Genetik)
9.11.2017
BFG WESTKREUZ - veľmi dobré skúsenosti z Holandska

Holandsko sa stáva krajinou, kde je sa úspešne a progresívne uplatňuje metóda kríženia.Pre kríženie sa najčastejšie využíva plemeno Fleckvie a býk BFG WESTKREUZ je jeden z najpopulárnejších pre program kríženia v Holandsku. " Fleckvieh očami" je jeho potomstvo trochu viac v mliečnom type, ale je ideálnym základom pre ďalšie prevodné kríženie na plemeno Fleckvieh.

Foto 1: BFG WESTKREUZ- prvôstka - 19 lakt dni - 36 kg mlieka/deň - Očakávaná produkcia - 1. laktácia: 9.200 kg Mlieka - 4,00 % tuk - 3,82 % bielkovina (Index stada: 112) (@Beunk)

Foto 2 - 3: BFG WESTKREUZ - ako testačný býk a preverený na dcérach - (@Thomas Gruber)


3.11.2017
LUZI - dcéra - BFG RANDY   

LUZI - dcéra - BFG RANDY

Pre propagáciu plemena Fleckvieh potrebujeme stale " typové zvieratá" , ktoré by sme mohli uverejniť v našom medzinárodnom ľasopise.Neustále si kladieme otázku: prečo je vo svete taký dopyt po plemene Fleckvieh? Nača spoločnosť si je vedomá zvýšeného dopytu po tomto plemene a udržiava stabilné kontakty so zákazníkmi po celom svete. Zvzkneme tiež označovať plemeno Fleckvih ako " Univerzálne plemeno" pretože ponúkachovateľom oveľa viac, než iné plemená.

V dobe genomickej selekcie stale menej chovateľov pozerá na "správny typ" zvierat, pretože sa pozerajú len na a genomické hodnoty.

Luzi, dcéra BFG RANDY je typickou predstaviteľkou smeru, ktorým šľachtíme plemeno Fleckvieh. Luzi nadojila za svoj život viac ako 100.000 kg mlieka a aj napriek tomu si vo veku 13 rokov stále udržiava kondíciu a typ, ktorý preferujeme!

Foto 1 - 2: Luzi pred kláštorom Andechs , foto na 9. laktácii (@Gruber)
Foto 3 - 4: V hale na pivnom festivale - legendárny moment na výstave Keferloh 2015 (@Menop)
Foto 5: BFG Luzi - v maštali u majiteľov na farme Holzer stud (@Grupp)
Foto 6: Stránka v časopise Fleckvieh World" - skoro každý rok sme získali fotografiu tejto unikátnej dojnice2.11.2017
BFG HELDENBURG A2A2

BFG HELDENBURG A2A2

Firma BAYERN GENETIK opäť zaradila do testu mladého býka s impozantným rodokmeňom.Na poyícii matkz vňom nájdete kravu Penny, dcéru plemenného býka RESS dosiahla celoživotnú produkciu 100 tis kg mlieka. Narodila s v r.2007 a mala doteraz 7 teliat. Býka sme otestovali na beta kazeín , pričom test potvrdil genotyp A2A2.
Stále sa snažíme nakupovať býkov z kvalitných rodín npriek tomu, že nemaju extrémne vysoký index GZW. Veríme, že v budúcnosti budú hrať dôležitejšiu úlohu než GZW index zdravie, fitness, plodnosť, A2A2 genotyp a dlhý produkčný život.

Foto 1: BFG HELDENBURG A2A2 - Otec : BFG HELDERBERG (@Pfaller)
Foto 2: BFG HELDERBERG A2A2 (@Thomas Gruber)
Foto 3 - 5: Penny - No. 982 s vynikajúcou produkciou mlieka- zaznam z  mliečneho robotu GEA - produkcia na vrchole laktácie 77 kg/deň. Este maličkosť - Penny má vynikajúce osvalenie tela


30.10.2017
BFG HAERTSFELD skončil svoju misiu

Dňa 17.10. 2017 odišiel vo veku 12 rokov a skončil svoju produkciu a životnú púť býk BFG Haertsfeld. Na Slovensku pôsobil tento býk v rokoch 2012 -2014, ustajnený bol na stanici býkov v Lužiankach. V jeho rodokmeni ste mali možnosť nájsť úžasnú kombináciu krvných línií . Top pigmentácia, ß-kazeín A2A2, potomstvo perfektne prispôsobené pre farmy s režimom pasenia.jeho dcéry sú mohutné, ako on sám. Pred pár rokmi nás HAERTSFELD prekvapil počas Veľkonočných sviatkov, kedy prestal žrať na 7 dní. Po tom , čo vystrašil nás, aj veterinára začal po sviatkoch opäť prijímať krmivo. Možno len chcel na jar trochu schudnúť J - u Fleckvieh plemena jeden nikdy nevie....

Video 1 : BFG HAERTSFELD - naozaj pevný chlapec (@Thomas Grupp)
Foto 1 : BFG HAERTSFELD-dcéra Fabia (@Thomas Gruber, Menop)
Foto 2: BFG HAERTSFELD- dcéra Nanni (@Thomas Gruber)
Foto 3: BFG HAERTSFELD- dcéra Ornassi (@Thomas Gruber)20.10.2017
Vynikajúce výsledky býka BFG WESTLAND v Holandsku

Býk BFG Westland pochádza od jedinečnej matky OLINKA (O". Bfg Round Up) v kombinácii s úspešným otcom BFG Wildwest. Westland bol testovaný aj v Holandsku ako testačný býk.Tento plemenník prekonal všetky naše očakávania!  Je priam neuveriteľné, aké výsledky dosahujú jeho dcéry!

BFG Westland - Uvádzame priemernú produkciu jeho 8 dcér na 305 dňovej laktácii, ktoré sa nachádzajú na farme rodiny Harbers-Ruesink v lokalite Luesink -Halle, Holandsko

8 prvostiek , 305 dňové laktácie: 10.670 kg Mlieka 4.08 % Tuk and 3.61 % Proteín . Index stáda 116
Všetky  prvostky sú vyrovnané, v dobrej kondícii , pripravené na ďalšiu vysokú produkciu.
Produkcia dcér BFG WESTLAND jednotlivo:

- No 291, Prod: 10.873 kg ML 4.80 % Tuk , 3.70 % Bielk. Index stada 123 
- No 68, Prod: 11.995 kg Mlieko with 3.99 % tuk ,3.40 % Bielk.   IS 121 
- No 195, Prod: 11.508 kg Mlieko with 4.30 % tuk, 3.64 % Bielk.  IS 125 
- No 8574, Prod: 12.233 kg Mlieko with 3.83 % tuk, 3.30 % Bielk. IS 115 
- No 231, Prod: 9.549 kg Mlieko with 3.78 % tuk , 3.78 % Bielk. IS 105 
- Nr 83 - Prod" 10.982 kg Mlieko with 3.63 % tuk,  3.61 % Bielk.  IS 110 
- Lies 227, Prod: 8177 kg Mlieko with 4.24 % tuk ,  3.82 % Bielk. IS 105 
- Cato 183, Prod: 10.046 kg f Mlieko with 4.07 % tuk ,  3.66 % Bielk  IS 121 

Viac informácií o býkovi BFG Westland :

https://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=276000946405399&table=DATEN_FV

Dcery BFG WESTLAND

BYK BFG WESTLAND


10.10.2017
ZAUBER -Takmer bezchybný býk

Jeho dcéŕy by mohli byť o niečo väčšie. Ale ostatné znaky -
Prefektná plodnosť dcér (111) , v kombinácii s veľmi dobrou produkciou, vynikajúcou perzistenciou laktácie (127) a suchými, pevnými a zdravými končatinami ( 113). Je vhodný na väčšinu plemeníc.
Na fotografii je jeho dcéra Barbara


2.10.2017
Vývoj Spotových cien mlieka v Nemecku a Holandsku

Spotové trhové ceny surového mlieka, ktoré sa obchodovali medzi mliekarenskými podnikmi, poklesli tesne pred koncom mesiaca. V Nemecku sa ceny na konci septembra pohybovali v rozpätí 40,0 a 40,5 centov

V porovnaní so začiatkom Septembra však ceny spotu klesli o približne 2,0 centy. Toto je prvý pokles cien od apríla. Súčasne sa spotové trhové ceny opäť približujú rastúcim cenám výrobcov.

Koncom septembra je úroveň spotového trhu eštestále o 5 centov vyššia ako posledná oficiálne oznámená cena mlieka od júla 2017. Ide o mlieko s prirodzeným obsahom tuku v cene 35,54 centov a mlieko s obsahomu 4,0 tuku a 3, 4% proteínov v cene 35,97 centov.

Od novembra 2016 (41,0 centov) do apríla 2017 (30,0 centov) ceny na spotovom trhu v Nemecku klesli o viac ako 10 centov , neskôr sa od konca mája výrazne zvýšili.

Čo sa týka celkového objemu výroby, v polovici septembra bola týždenná dodávka mlieka v Nemecku približne o 2,7% vyššia ako v predchádzajúcom roku. Podľa posledných údajov, ktoré oficiálne oznámila BLE - Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federálny úrad pre poľnohopodárstvo a potraviny), bol deficit v produkcii mlieka v porovnaní s predchádzajúcim rokomu 0,9% v júli a 0,8% v júni.

V prvých siedmich mesiacoch roka (január až júl) bol celkový objem (kumulatívny) dodaného mlieka stále o 3,3% nižší ako v predchádzajúcom roku.

Ďalším dôvodom poklesu spotových trhových cien je, že ceny masla sa pravdepodobne v druhej polovici septembra nezvýšia. Po prvýkrát od februára klesli ceny masla v európskom veľkoobchode na 647 eur za 100 kg, čo je mierne pod poslednou najvyššou hodnotou zaznamenanou na začiatku Septembra ( 652 EUR)

Zdá sa, že aj ceny syrov sa v septembri konsolidujú . Súčasne v Septembri mierne klesajú ceny sušeného odstredeného mlieka (a srvátky) a ceny plnotučného sušeného mlieka sa v septembri dokonca prudko znížili.

Spotové ceny mlieka v Holandsku sú tiež slabšie

V Holandsku spotové trhové ceny mlieka klesli o trochu výraznejšie na 41,50 centov na konci septembra y úrovne 44,50 centu na začiatku mesiaca. Európska komisia oznámila cenovú ponuku surového mlieka v Holandsku v júli na úrovni 37,75 , čo je o 0,50 centu vyššie ako v júni (36,75 centov). Pre august boli predbežné cenové očakávania Holandska dokonca na úrovni 38,50 centov, čo je o 0,75 centu vyššie ako v júli.
V Holandsku bola celková dodávka mlieka v júli 2017 stále o 2,1% nižšia ako v predchádzajúcom roku. V období od januára do júla bol objem dodávky v Holandsku približne menší o 0,7%, čo je výrazne nižšie ako v Nemecku.

Spotové trhové ceny surového mlieka sa vo všeobecnosti považujú za prvý ukazovateľ cenového vývoja na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Hodnoty spotových trhových cien v oboch smeroch však môžu byť výrazne vyššie ako kolísanie cien mlieka, ako to opäť zdôrazňuje vývoj za posledné mesiace.

Zdroj: Dr. Olaf Zinke, agrarmanager 


29.9.2017

BFG WALDBRAND - otec špičkovej kravy v Holandsku

Veľký úspech rodiny Slijkhuis v Holandsku , ale aj pre našu firmu Bayern-Genetik. Katrien 3342, celkove mala 4 teľatá bola ohodnotená 90 bodmi na Fleckvieh báze. Toto 90 bodové hodnotenie dosiahla ako prvá krava v Holandsku . Katrien takisto súťažila o titul "Fleckvieh Krava roku 2017 v Holandsku", kde získala 2. miesto. Po necelých 3 mesiacoch ju inšpektor NRS ohodnotil ešte lepšie. Andre Nieuwenhuis z plemennej knihy Fleckvieh plemena bol na tomto hodnotení. Srdečne gratulujeme skupine nadšencov a priaznivcov , farmárov plemena Fleckvieh v Holandsku . Bayern-Genetik predpokladá , toto je začiatok úspešnej cesty Fleckvieh plemena v Holandsku.

Waldbrand ako mladý býk - testant

Waldbrand ako dospelý býk


21.9.2017
BFG ZAPFHAHN  jedinečný plemenník pre vaše stádo

BFG ZAPFHAHN, pochádza zo známej krvnej línie BFG Zander, este z polovice 60-tych rokov. Otec matky, Hodson má korene v línii HOREX. BFG ZAPFHAHN je jedným z najlepšie preverených synov s vynikajúcim exteriérom v čistokrvnej plemenitbe ako aj v krížení. Končatiny (116), Vemeno (122) - nie je síce extrémnym zlepšovateľom v mlieku, , ale jeho dcéry majú výborný obsah mliečnych zložiek - tuku a proteínov. Momentálne má lineárne ohodnotených 1525 dcér . farmári sú s nimi veľmi spokojní.V stádach, kde prekrižujú plemeno Holstein začínajú prvôstky- kríženky s produkciou na úrovni 30 kg ! jedna z dcér ZAPFHAHNA , Gloecke na farme pána Huemera nadojila na prvých dvoch laktáciách v priemere 12126 kg mlieka, 4,09% tuku a 3.54 % proteinov. Prinášame zopár fotografií dcér tohto jedinečného býka

Pre zobrazenie fotografie v plnej velkosti kliknite na foto lavym tlacidlom mysi

Laktačný lístok dcery Gloecke

Plemenný býk ZAPFHAHN


4.9.2017
Genetika z Bavorska - "Naturálne " bezrohí býci plemena Fleckvieh 

Šľachtenie na berohosť v populácii Fleckvieh sa neustále zrýchľuje. Spoločnosť BAYERN-GENETIK sa na tomto procese podieľa už od roku 1974. To znamená 43 rokov skúseností. Preto nie je prekvapením, že v dnešnej dobe vieme ponúknuť najširšie portfolio bezrohých Fleckvieh býkov, či už preverených na dcérach, alebo genomických. Práve sme publikovali článok s niekoľkými našimi býkmi pre chovateľov kombinovaného typu Fleckvieh plemena a chceme sa o tieto informácie s Vami podeliť .Ak máte záujem o vyhľadávanú genetiku Fleckvieh, obráťte sa na našich zástupcov.

Pre kompletnú ponuku bezrohých býkov z nášho programu kliknite na  tento odkaz

https://rinder.fleckvieh.bayern/de/de/bullenangebot/fleckvieh/fleckvieh-bullen-natuerlich-hornlosMOREMI PP

MAINSTREAM  PP

MAHANGO PP


29.8.2017

Uspechy plemena Fleckvieh vo Frízsku /Holandsko

Dostávame stale viac a viac pozitívnych informácií o  plemene Fleckvieh od nášich zástupcov v "kolíske plemena Holstein" Holandsku, Stefa Beunka  a Arenda Zendmana:

"Zaznamenávame čoraz viac kríženiek plemena Fleckvieh s plemenom Holstein , ktoré dosahujú vysokú hranicu celoživotnej úžitkovosti. Sú to dcéry býkov BFG RALMES, BFG RUREX, BFG MAPUTO and Rau. Všetky majú veľmi dobrú produkciu , jedna z nich však "vyčnieva z radu" Je to dcéra plemenného býka BFG Rurex , No. 1005 . Momentálne je na 37. Dni laktácie s dennou produkciou 64 kg mlieka.Je úžasné, že je stale vo veľmi dobrej kondícii. Na farme p. meile Kuipera patrí medzi TOP dojnice

Všimnite si 305 dňové laktácie dcéry BFG RUSTICO:

1. Lakt.: 10.182kg Mlieka - 3.96% Tuk - 3.86% Bielk 150 Lakt index
2. Lakt.: 10.322kg Mlieka - 4.31% Tuk - 4.04% Bielk 118 Lakt index
3. Lakt.: 10.665kg Mlieka - 4.62% Tuk - 3.89% Bielk 115 Lakt index
4. Lakt.: 11.202kg Mlieka - 5.21% Tuk - 3.97% Bielk - odhad


BFG Rustico (@Bauer KG). 


18.8.2017

Farma Fleckvieh "Richterhof" - tu si môžete vychutnať to, čomu hovoríme Fitness/Znaky zdravia !

Fritzerovci majú typickú rodinnú farmu s približne 70 kravami plemena Fleckvieh. Náš pracovník, Lucas Fritzer, urobil zopár naozaj pekných fotiek zo vzácnej udalosti. Tri z ich kráv, ktoré sa narodili v roku 2005, dosiahli celoživotnú produkciu presahujúcu 100 000 kg mlieka. Luna, Prescilla a Brasilia nemali ľahký začiatok. Vo veku 3 rokov stodola po údere blesku zhorela, ale všetky zvieratá prežili. Nasledovali ťažké časy s množstvom presunov na iné miesta. Novú maštaľ otvorili v roku 2010. Naozaj unikátnou dojnicou je krava je Brasilia - je typickým príkladom, vysokej celoživotnej produkcie a plodnosti - jej matka aj babka tiež vyprodukovali viac ako 100.000 kg mlieka, takže Brasilia je 3. generácia ktorá presiahla celoživotnú produkciu 100.000 kg mlieka. Naša firma, Bayern-Genetik kúpila syna od Brasilie, BFG HUBERTUS.

Foto 1: slávnostná chvíľa - zhromažďovanie "starých a mladých" - Aj Mladí poľnohospodári môžu zarobiť peniaze so starými kravami. Zľava doprava: Barbara, Christof Matthäus, Hans Fritzer - so "zlatými" kravami - Prescilla, Luna & Brasilia (@Fritzer)

Foto 2: PRESCILLA - Otec: BFG WATERBERG - Otec matky : Diran - dátum narodenia: 17.01.2005
9 teliat / 9 laktácií 11.178 kg mlieka - 4,07% tuku - 3,50% bielkovín
Celoživotná produkcia: 108,782 kg mlieka - 4,452 kg tuku - 3,844 kg bielkovín,MO: 373 dní (@Fritzer)

Foto 3: LUNA - Otec: BFG ASTROV - Otec matky: BFG RADAU - dátum narodenia: 14.07.2005
9 teliat / 9 laktácií 10,687 kg mlieka - 4,04% tuku - 3,45% bielkovín
Celoživotná produkcia: 102,662 kg mlieka - 4,183 kg maslového tuku - 3,574 kg bielkovín,  MO: 383 dní (@Fritzer)

Foto 4: BRASILIA - Otec : Humid - Otec matky: Panzer - dátum narodenia: 16.12.2005
9 teliat / 8 lakcií: 11,522 kg mlieka - 3,73% tuku - 3,41% bielkovín
Celoživotná produkcia: 105.102 kg mlieka - 3.894 kg tuku - 3.588 kg bielkovín ,    MO: 374 dní (@Fritzer)


16.8.2017
SPD Veselé  si odnieslo najvyššie ocenenia za zvieratá slovenského strakatého plemena na výstave AX 2017

Dňa 16.8. 2017 sa na výstavisku Agrokomplex  uskutočnilo hodnotenie kráv a jalovíc slovenského strakatého plemena v rámci Národnej výstavy HZ  na AX 2017

Spomedzi 6 vystavovateľov si najhodnotnejšie ocenenia odnáša SPD Veselé za tieto plemenice:

Šampiónka výstavy AX 2017 - dcéra býka Intermezzo, 
2.laktácia 275 dní,  7215 kg mlieka, 4,03% Tuk, 3.65 % Protein

Krava s najlepším vemenom a zároveň 2. miesto v celkovom finále :
Prvôstka, dcéra BFG Waldhoer z firmy BAYERN GENETIK 
1.laktácia, 91 dní, 2201 kg Mlieka, 3,68%Tuk, 3.45 % Bielkovín

Záverečné predvedenie víťazných zvierat z SPD Veselé -  chovateľovi srdečne gratulujeme :-)7.8.2017
Organická farma Fleckvieh v Holandsku - aj tam je naše plemeno úspešné...!

Henk & Mariska Kuipers sú mladí, nadšení farmári. Už mali na farme 500 dojných kôz, keď sa rozhodli zakúpiť 50 Fleckvieh jalovičiek, ktoré zakúpil Auke van Knapen v Traunsteine. Po 5 rokoch je z 50 zakúpených jalovíc 40 stále na farme. Bianka, dcéra býka BFG HUASCARAN (Otec matky: BFG ETTAL) je úžasným príkladom "ekonomickej a zdravej dojnice" - " Nie je príliš veľká, ale nikdy doteraz nemala žiaden vážny problem, povedal nám Henk . Nikdy nevidela veterinára, orezávača paznechtov, a nepotrebovala žiadne antibiotiká.Aby sme troche zlepšili vemeno a rámec, Ard Tetteroo, konzuktant doporučil pre ďalšiu insemináciu býka BFG WALFRIED .

Foto 1 - 2: Bianka, dcéra BFG HUASCARAN - 3 teľatá - trošku menší rámec, ale je to naozaj efektívna krava:
1. Lakt.: 305 dní: 7.425 kg mlieka - 4.08 % tuk - 3.80 % protein. Index stáda: 115.
2. Lakt..: 305 dní: 10.442 kg mlieka - 3.73 % tuk - 3.75 % protein. Index stáda: 124. (@Beunk)
3. Lakt.: tesne po otelení , začala na úrovni 40 kg Mlieka/deň


Foto 3: Henk Kuipers & konzultant pre šľachtenie Ard Tetteroo (@Beunk)

1.8.2017
Najstaršia Fleckvieh  krava Liebe v Bavorsku oslávila  včera 22. narodeniny.

Srdečne gratulujeme p. Merklemu , majiteľovi tejto úžasnej kravy !!! 

Liebe sa celkom otelila 19 krát a  priniesla na svet celkove 23 teliat. V roku 2012 dosiahla celoživotnú produkciu 100 tis kg mlieka , v r. 2016 jej produkcia dosiahla úroveň 138365 kg mlieka. V priemere jej produkcia za laktáciu dosiahla 8600 kg .

Veríme, o tejto ojedinelej dojnicoi ešte  prinesieme ďalšie správy!!! Jej výsledky svedčia o obrovskom potenciáli plemena Fleckvieh!


19.7..2017
100 ton mlieka a 10 teliat - Olga, dcéra BFG ENGADIN 

BFG ENGADIN má bohatú históriu. Momentálne sa objavuje mnoho dcér s vznikajúcimi výsledkami v mliečnej produkcii.. Náš inseminačný technik, @Carlos Ciampi, odfotil jeho úžasnú dcéru Olgu,.. Má zaujímavú histŕiu, čím je staršia, tým lepšiu má produkciu mlieka! Neuveriteľné čísla v rokoch 2013 - 2016:

6 .telenie - Priemer: 5,9 lakt.: 9.852 kg M. 3,75 % Tuk - 3,33 % B
7 telenie - Priemer: 6,9 lakt: 10.468 kg M - 3,78 % Tuk - 3,30 % B
8 telenie - Priemer: 7,9 lakt: 10.677 kg M - 3,78 % Tuk - 3,29 % B
9 telenie - Priemer: 8,9 lakt: 10.723 kg M - 3,82 % Tuk - 3,29 % B
Aktuálna denná produkcia : 41,5 kg mlieka/deň
Všimnite si dobre túto kravu - perfektný zadok a osvalenie. Vemeno aj po 10 teľatách prijateľné.

Photo 1 - 2: BFG ENGADIN-dcéra Olga - viete si predstaviť, že ešte nedosiahla vrchol laktácie?(@Ciampi)


17.7.2017
Fleckvieh krava Holandska 2017

Súťaž o Fleckvieh kravu Holandska sa stáva sociálnou udalosťou. Tohto roku sa uskutočnila na farme rodiny Paul vo Wezupu, kde prišlo veľa farmárov,aby využilo šancu získať viac informácií o plemene Fleckvieh. S prejavom vystúpil aj Dr. Thomas Grupp Všetci spolu strávili krásny deň s kravami plemena Fleckvieh na pastvinách.

Spoločnosť Bayern-Genetik je hrdá na to, že 8 z 10 kráv, ktoré sa podujatia zúčastnili mali otcov BFG býkov. Šampionkou výstavy sa stala dcéra plemenného býka ENRICO na 9. laktacii  z farmy Walvoort.

Vicešampiónkou sa stala dcéra BFG WALDBRAND od pána Slijkhuisa, tretie miesto získala ďalšia dcéra BFG WALDBRAND zo známeho chovu Esselink v Locheme. Firma Bayern-Genetik je veľmi spokojná s uplatnením našej genetiky v Holandsku. Naša filozofia dokonale zodpovedá tunajším chovateľským cieľom - fitness, plodnosť, výkon a dokonalý exteriér.

Foto 1: dcéra BFG ENRICO - dcéra Sonja 39 - krava F1 s celoživotnou produkciou 78.149 kg mlieka - 4,34% Tuk - 3,71% Bielkovina - priemerné MO: 9/359 dní (@Veetelt)

Foto 2: dcéra BFG WALDBRAND- Katrien 3342 - krava F1 s celoživotnou produkciou 24,958 kg mlieka - 4,40% Tuk - 3,87% Bielk - MO: 2/316 dní (@Veetelt)

Foto 3: dcéra BFG WALDBRAND- Sonja 30 - krava F3 s celoživotnou produkciou 12,639 kg mlieka - 4,87% Tuk - 3,92% Bielk - MO: 1/356 dní (@Veetelt)

Foto 4: Spokojní chovatelia a členovia poroty (@Beunk)


13.7.2017

Zopár foto z návštevy SPD Veselé, kde úspešne šľachtia plemeno Fleckvieh (slovenské strakaté) 

Z júnovej návstevy farmy SPD Vesele,kde sa nachádza jedno z najväčších stád Slovenského strakatého plemena v SR prinášame zopár foto zaujímavých kráv.. Článok o tomto chove bude publikovaný v augustovom čísle časopisu Fleckvieh World:


Foto 1 a 2: krava č  5090 ,dcéra býka Don Juan je na 4. laktácii, s priemernou 305 dňovou latáciou za 3 laktácie 10288 kg mlieka , 3,66 % tuku, 3.33 % bielkoíin (foto@Varchola) 

Foto 3 : krava č.3438 ,dcéra býka Waldhoer s celoživotnou produkciou na 3 laktáciach 30133 kg mlieka, 3.59% tuku, 3.33 % bielkovín (foto@Varchola) 

Foto 4:prvôstka č. 8211, otec Waldhoer nadojila na 1. Laktácii 8928kg mlieka, 3.93% tuku, 3.36 % biekovin (foto@Varchola)


2.7.2017

Slnko, prach a muchy -  ako bojovat s týmito problémami v našich stádach

V súčasnosti sa dobytok nachádza hlavne v maštaliach s voľným ustajnením. Klimatické zmeny šoraz viac ovplyvňujú aj chov hovädzieho dobytka, v oblastiach s pastvinami v Európe je Fleckvieh veľkým hráčom . Firma Bayern-Genetik zameriava na genetické vlastnosti, ktoré umožňujú nášmu plemenu zvládnuť slnko, sucho alebo parazity v rôznych klimatických oblastiach. Je štatisticky preukázané, že kravy s "okuliarmi" majú menší výskyt konjuktivitídy a ich oči lepšie znášajú ostré slnko, prach a muchy. Posledná vlna horúčav, ktorú sme mali v Európe v predchádzajúcich týždňoch, nám jasne ukázala, že musíme v selekcii na tieto znaky pokračovať, aby  sa Fleckvieh  stalo plemenom č. 1 na svete.

Fotografie 1 - 4: Všetky kravy na fotografiách pochádzajú z jednej farmy - tieto kravy sú najmenej pol dňa na pastve. Stačí sa pozrieť na rozdiely medzi pigmentovanými a bielymi očami! Úžasné! (@Grupp)

Violett, dcéra BFG ROUND UP - šampiónka Národnej výstava Fleckvieh v Slovinsku 

Dňa 27. mája 2017 sa uskutočnila národná výstava Fleckvieh v Slovinsku. Slovinské združenie Fleckvieh s , ktoré zastrešuje 30 000 kráv v plemennej knihe prezentovalo vynikajúce yvieratá h medzinárodnému publiku. Dcéra Violetta od býka BFG ROUND UP od pána Rajka Kosa bola vybraná za šampiónku plemena rozhodcom Dr.Mr. Luntzom z Bavorska - najlepšie vyjadrovala dokonalosť v type, kvalitu vemena a celková stavbu tela. Bayern-Genetik blahoželá pánovi Kosovi a ich združeniu. Želáme plemenu Fleckvieh v Slovinsku prosperujúcu budúcnosť .

Foto 1: BFG ROUND UP dcéra Violett - šampiónka v kategórii kráv 2017 (@Smolinger)

Foto 2: BFG ROUND UP - "typový býk" od firmy Bayern-Genetik (@Thomas Gruber)


26.6.2017

700 dní v laktácii = 30.000 kg mlieka - Úžasná dcéra BFG WALDBRANDA v Dánsku

Vynikajúce kravy na farme of Bennie & Gerda Nijhuis v Dánsku nie sú žiadnou výnimlou, ale dcéra BFG Waldbranda upútala zvlášť našu pozornosť počas návštevy ich farmy . Táto krava prišla o svoje tretie teľa na konci svojej druhej laktácie a je obvyklé, že krava sa v tomto prípade čoskoro zasuší.To sa ale nepotvrdilo a táto jedinečná dojnica pokračovala v produkcii až do 700 tého laktačného dňa , kedy dosiahla produkciu 30 tis. Kg mlieka. Teraz ju al Bennie zasušil. Všimnite si prosím jej kondíciu- vynikajúce osvalenie, úžasná dĺžka tela a perfektne utváraný zadok - jednoducho obdivuhodné zviera.
Takmer každý deň dostávame správy o čistokrvných ,ale aj krížencoch plemena Fleckvieh , ktoré považujeme za "Univerzálne plemeno"

Narodená : 20/01/2012
1. laktácia: 381 laktačných dní: 13.392 kg mlieka - 4,50 % Tuku - 3,78 % Bielkovín
2. laktácia: 736 laktačných dní: 31.075 kg mlieka - 4,70 % Tuk - 3,67 % Bielkovín = 41,8 kg mlieka/denne
prvá dojnica na farme Nijhuis s produkciou viac ako 65 kg mlieka/deny

Foto 1 - 2: F1 dcéra BFG WALDBRAND - zasušená na konci 3. gravidity (@Grupp)


22.6.2017
LONDON - skvelý príklad filozófie šľachtenia BAYERN-GENETIK

Toto je London, dcéra plemenného býka BFG HOCHTOR, ktorá mala 11 teliat,priemerná produkcia mlieka na 11 laktáciách 8.396 kg mlieka, 4,57 % bTuku - 3,81 % Bielkovin. London stále žije a verne reprezentuje filozófiu šľachtenia firmy BAYERN GENETIK- vyvážená produkcia mlieka,mäsa,plodnosť a dlhovekosť
Foto:@ Hans Menop


19.6.2017

Fleckvieh plemeno sa oplatí - extra tržby za jatočné telá vyradených kráv 

Extra tržby za jatočné telá vyradených kráv
Fleckvieh farmári dobre vedia, že za jatočné telá vyradených kráv môžu dostať veľmi zaujímavé peniaze, kvalitná hovädzina je jednoducho veľmi žiadaná.Sme presvedčení, že plemeno Fleckvieh má výrazné prednosti oproti iným plemenám - väčší zisk, menej práce, väčšia stabilita pre mliečnu farmu.

Foto 1: Potvrdenie z bitúnku o jatočných telách 3 Fleckvieh kráv , jedna po BFG WINNIPEG (470 kg v mäse), BFG RALMES (407 kg v mäse) a BFG ILION (533 kg v mäse) - pozrite si prosím aj priemernú produkciu mlieka týchto kráv!!

Foto 2: BFG WINNIPEG (@Thomas Gruber)
Foto 3: BFG RALMES (@Thomas Gruber)
Foto 4: BFG ILION (@Thomas Gruber)13.6.
Kríženka Fleckvieh x Holstein v Rhineland-Palatinate  dosiahla produkciu 100.000 kg mlieka


Christoph Wirz, náš Fleckvieh reprezentant v oblasti Rhineland-Palatinate, nám poslal zopár fotiek a informácie o prvej kríženke Fleckvieh x Holstein , ktorá ako prvá dosiahla v tomto regióne celoživotnú produkciu 100.000 kg mlieka. Už takmer 3 generácie Fleckvieh šľachtia bratia Dieter a Robin Rauenovci na svojej rodinnej farme. Dcéra býka BFG ENRICO Ellen dosiahla produkciu 100 ton mlieka na svojej 10. laktácii .
Ellen je znovu teľná s býgom BFG OSTBLOCK. Bratia Rauenovci šľachtia presne v zmysle našej filozófie - mlieko a mäso - okrem produkcie mlieka prevádzkujú aj svoj vlastný výkrm býkov. Celkove majú 72 kráv a používajú len A2A2 býkov. Priemerná produkcia mlieka na farme je 8.375 kg , 4,24 % tuku, 3,41% proteinov. Dcéra BFG ENRICO, Ellen dosiahla maximálnu laktáciu 13.086 kg mlieka - 3,79 % tuku - 3,01 % bielkovín.Farma sa nachádza blízko hraníc s Luxemburskom, kde je výrazný dopyt po kvalitných jatočných býkoch.Gratulujeme chovateľom k tomuto krásnemu úspechu ! (@Wirz)

Dcéra BFG ENRICO s celoživotnou produkciou 101.049 kg milk and 6.853 kg tuku & proteinov

Chovatelia:  Dieter a Robin Rauenovci
- Dôvera v program firmy Bayern-Genetik je silná - Ďakujeme!

BFG ENRICO - býk s vynikajúcou kombináciou mäso- mlieko-Fitness znaky


7.6.2017
BFG ENGADIN - ďalšia 100.000 kg krava v Holandsku

BFG ENGADIN - ďalšia 100.000 kg krava v Holandsku

Firma Bayern-Genetik začala v Holandsku pôsobiť v r.2004 a v r. 2017 môžeme v tejto krajine hrdo predstaviť 4 kravy s celoživotnou produkciou viac ako 100.000 kg mlieka. Aj samotný BFG ENGADIN je býk pochádzajúci od vynikajúcej dojnice. BFG ENGADIN sa výborne osvedčil v programoch kríženia s plemenom Holsteins.Na farme Ter Wee v Hasselte - Holandsko je jeho dcéra Alie 42 aktuálne na 8. laktácii. S dennou produkciou 65 kg dosiahla hranicu celoživotnej produkcie 100.000 kg . Očakávame ukončenie jej 8. laktácie na úrovni 17085 kg mlieka. Ak sa vrátime do začiatkov pôsobenia Fleckvieh v Holandsku, rodina Ter Wees bola spočiatku k tomuto plemenu veľmi skeptická, hlavne čo sa týka produkcie mlieka. Dnes, po 11 rokoch je ich stanovisko jasné: " Mávali sme aj v minulosti 100 tisícové kravy , ale nikdy neboli tak vitálne a v tak dobrej kondícii, čo viac, navyšuje produkciu z laktácie na laktáciu - to je úžasné".
Gratulujeme rodine Ter Wee k tejto úžasnej dojnici.
Foto 1:
Alie 42 - O: BFG ENGADIN - Zvyšuje produkciu mlieka z laktácie na laktáciu.
Momentálne 17.085 kg na jej 8. Laktácii a 100.000 kg za celý život - Úžasné zviera ! (@Beunk)


1.6.2017
Ceny mlieka v Nemecku: Trhová cena vzrastie na 37 centov

Trhové ceny surového mlieka obchodovaného medzi mliekarňami na konci mája prudko vzrástli.Tu sú príčiny.

Spotové ceny mlieka v Nemecku sa na konci Mája pohybovali na úrovni 37,0 centov.To je o 7 centov viac, než bolo na začiatku Mája, indikované expertom na spotové trhy Olafom Zinkem. Navyše, úroveň spotových trhov je o 4,4 centa vyššia, než posledne reportovaná cena v Marci 2017. Pre naturálne mlieko to bola cena 33,06 centa a pre mlieko s obsahom tuku 4,0 percenta a bielkovín 3,4 percent cen 32,63 centa.


Výsledkom je, že spotová cena (37.0) sa od Decembra 2017 po prvý krát odrazila od dna, keď v Novembri 2016 bola na úrovni 41,0 centov , neskôr prudko klesla o 10 centov, až sa v Máji 2017 dostala na úroveň 37 centov

Rekordné ceny mliečneho tuku

Jednu z príčin rapídneho rastu cien mlieka môžeme hľadať v ratsúcej cene masla a mliečnych tukov.Rovnako sa stabilizovali aj ceny syrov. Tento trend viedol aj k rastu cien surového mlieka.
Navyše, dodávky mlieka na nemecký trh boli v porovnaní s minulým rokom o 3,6 percenta nižšie, ak porovnáme I. štvrťrok, tam Nemecko zazanamenalo dokonca pokles o 4.9% oproti 1. Kvartálu 2016. V Marci bol medziročný rozdiel v dodávkach mieka - 2.8%.


25.5.2017
Fleckvieh legenda SALON skončila svoju životnú púť

V čase svojich 14 tych narodenín nás opustila SALON, dcéra býka BFG MALEFIZ . Táto dojnica produkovala na farme p. Schoendorfera a práve od nej pochádzajú TOP býci, ako BFG WALDBRAND a BFG ETTAL,ako aj býk ZEILER , synbýka ZEITLOS .

Celkove mala 9 teliat a za svoj život vyprodukovala viac ako 100.000 kg of mlieka.

BAYERN-GENETIK má vo svojom programe 5 synov od tejto plemenice - 3 synov od HULKOR a a           2 synov od býka ROMARIO . Česť tejto krave - SALON písala históriu Fleckvieh plemena 

Foto 1: SALON - Junior Šampiónka AFO-Show

Foto 2: SALON na výstave v Mníchove

Foto 3: SALON na 4. Laktácii na pastvine

Foto 4: SALON a rodina Schoendorferovcov  pri preberaní ocenenia za celoživotnú prdukciu 100.000 kg mlieka23.5.2017
Krátky prehľad o plemenitbe plemena Fleckvieh plemena v Bavorsku v r.2016

Celkový počet Fleckvieh HD v Bavorsku v r. 2016 dosiahol 3,47 mil ks, z toho kravy v KU 898740 ks, čo predstavuje zapojenie 79 percent. Počet prvých inseminácií plemenom Fleckvieh dosiahol 1,43 mil , zapojenie do inseminácie je teda na úrovni 93 %. V plemennej knihe bolo zapísaných 762 tis kráv v 15 371 podnikoch. Priemerná veľkosť stáda dosiahla 49,6 kravy na farmu.

Pre porovnanie  uvádzam aj celkový počet 1. inseminácií podľa plemien v celom Nemecku, Fleckvieh predstavuje 34,5 percenta

V tab. 2 vidíte priemernú mlekovú úžitkovosť kráv, mäsovú úžitkovosť býkov / v mäse/, ako aj  počet ohodnotených prvostiek  -  za Fleckvieh plemeno

V  ďalšej tabulke môžete vidieť prehľad najpoužívanejších býkov v Bavorsku v r.2016 podľa počtu 1. inseminácií. 

Býci z BAYERN GENETIK-  Mahango,  Walfried, ,Westkreuz, Wallenstein, Zauber

A nakoniec uvádzam prehľad najdrahších genomických býkov vykúpených inseminačnými stanicami v Bavorsku v roku 2016 . Firmu BAYERN GENETIK medzi kupcami nenájdete. Z jednoduchého dôvodu. Snažíme sa nakupovať býkov priamo od chovateľov, nie na aukciách. Predražené nákupy na aukciách nútia potom kupcov predať čo najviac dávok  tak, aby sa náklady na nákup rýchlo vrátili.
Toto nie je naša stratégia. Naďalej presadzujeme používanie genomických býkov v rozumnej miere, t. j. do 20 percent a doporučujeme  používať býkov s vysokou opakovateľnosťou, ktorí garantujú  chovateľovi výsledky na základe preverenia na dcérach. Toto je overená a spoľahlivá cesta.

Zdroj:  časopis Fleckvieh


19.5.2017

Chovateľský deň v Presove potvrdil správnost filozofie šľachtenia firmy BAYERN GENETIK . 

Včera s v jazdeckom areáli v Prešove uskutočnil chovateľský deň slovenského strakatého plemena. Chovatelia predviedli celkovo 20 kráv a jalovíc. S radosťou konštatujeme, že z toho počtu pochádzalo 12 dcér  od býkov z nášho programu šľachtenia.

Víťazkou podujatia a šampiónkou dňa sa stala  dcéra nášho býka BFG Haerstfeld , krava SK0008012061114
otec : BFG Haertsfeld  - BAYERN GENETIK
majiteľ PD Tulcik,
1.lakt 7533 kg ML, 4.18 % Tuk, 3.62 % Protein


Ako kravu s najlepším vemenom vyhodnotil  Prof.Strapák , ktorý posudzoval predvedené zvieratá  kravu 
č.SK0008012125462
Otec: BFG OETZI -  BAYERN GENETIK
1. laktácia , 6199 kg ML, 3.68 % Tuk 3.47 % Protein
Chovateľ: PD Nová Ľubovňa 

Víťazkou v kategórii jalovíc sa stala  jalovic ač. SK0008012332443
Chovateľ: PD Nova Lubovna
Otec KORN  

Ďalšie umiestnenia:
jalovice 
2. miesto  jal.č. SK0008012412507,  chovateľ AGROLENT s.r.o  Malý Šariš
Otec: BFG REUMUT -  BAYERN GENETIK
3. miesto  jal.č. SK0008012421085, chovateľ PD Tulčík

Prvôstky
1. miesto SK 0008012094435 , chovateľ  AGROLENT s.r.o Malý Šariš
Otec :   BARNUM     SBS a.s.
2.miesto SK 000801221006958. chovateľ  PD Tulčík
Otec: BFG WALDBRAND - BAYERN GENETIK
3.miesto  SK000801205579, chovateľ  PD kapušany
Otec:  BFG HAERSTFELD -  - BAYERN GENETIK

Kravy na 2. a vyššej laktácii
1.miesto
krava č.SK0008012125462 Chovateľ: PD Nová Ľubovňa
Otec: BFG Oetzi  - BAYERN GENETIK
2.miesto:
k.č SK000812061114   majiteľ PD Tulcik,
otec : BFG Haertsfeld - BAYERN GENETIK 
3.miesto:
krava č. SK0008012 27381, Chovateľ  AGROLENT s.r.o Malý Šariš
Otec:   GS RAU - GENOSTAR

Úprimne chovateľom gratulujeme a ďakujeme za zodpovednú prípravu zvierat.


11.5.2017

Marcové ceny vyplácané najväčšími mliekárňami v EU

V Marci 2017 farmárske ceny mlieka v EÚ mierne klesli . Nárast cien, zazanamenaný oproti Júlu 2016 sa pozastavil.

Vedúce mliekárne v EÚ yaplatili farmárom v priemere 33,23 EUR/ kg mlieka, čo bolo o 0,2 centa menej v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. V porovnaní s Marcom 2016 to bolo o 5,1 centa viac (+18percent).

V nasledujúcom období očakávajú odborníci rozdielny vývoj. Napr. Holandská Friesland Campína neplánuje žiadne zmeny vo výkupných cenách v Apríli a Máji. Stabilné ceny avízujú aj francúzske mliekárne. Dánska Arla avízuje zníženie cien v Apríli a Máji. Britský Dairy Crest , naopak oznamuje zvýšenie cien v Júni a Júli o 2,4 eurocenta, toto navýšenie by malo platiť až do Septembra 2017.

Podľa oznámenia LTO ( Holandské Farmárske Združenie ) väčšina producentov a spracovateľov fixuje ceny mlieka na dlhšie obdobie.Napr. francúzska Savencia uzatvára ceny na nasledujúce 3 mesiace

Ceny mlieka vyplácané mliekárňami v Marci 2017


Mliečny trh funguje na dvoch póloch

Podľa expetov ,mliečny trh ukazuje dva rozdielne póly:

Na jednej strane, cena mliečnej bielkoviny (napr. sušené mlieko) je na nízkej úrovni.V prvom štvrťroku cena odstredeného, aj plnotučného mlieka klesla na dlhodobé minimum.

Na druhej strane, cena masla pomerne výrazne vzrástla.

Aktuálne ceny mlieka v krajinách EÚ si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz:

Aktuálne ceny mlieka v krajinách EÚ10.5.2017 
 Pozrite si videá z prezentácie nádherných dcér býka Walfried -  býk registrovaný v SR  frimou SBS  
video spracované  našim kolegom Stef Beunk, Holandsko


29.4.2017
Unikátna dojnica Heita

Toto je krava Heita, dcéra býka BFG Ruap. Narodila sa v r.2004 , mala celkove 9 teliat , uhynula v r.2015 . Jej celoživotná produkcia dosiahla 96 928 kg mlieka, 3730 kg tuku a 3290 kg bielkovín. Celkový priemer 9 laktácií bol 10327 kg mlieka, maximálna laktácia, siedma 11378 kg mlieka. Jej mama Heite, dcéra býka Wespe mala 9 teliat a priemer na 9 laktáciách dosiahol 9255 kg mlieka.

Toto je typ dobytka, na ktorý je zameraný selekčný program firmy BAYERN  GENETIK !!!


24.4.2017

Pozrite si zaznam z televiznej relacie TV Zemedelec, Ekonomicka uzitkovost, debata s Doc.Dr. Ing. Josef Kučerom, riaditelom Ceskomoravskej spolocnosti  chovatelov

https://tvzemedelec.cz/ekonomicka-uzitkovost-v-chovech-skotu/21.4.2017

BFG VOTARY - čo môžete vidieť túto nedeľu v Miesbachu ?

Vážení priaznivci plemena Fleckvieh, túto nedeľu, 23. Apríla usporiadajú chovatelia združení v družstve Tegernsee chovateľské podujatie, v rámci ktorého BAYERN- GENETIK predstaví skupinu dcér býka BFG VOTARY PS. Ide o geneticky bezrohého býka, prevereného na dcérach, ktorý je navyše nositeľom beta kappa kazeínu A2A2. Podujatie sa uskutoční v Oberlandhalle v Miesbachu.Veríme, že tento plemenník, ktorý pochádza z farmy p. Bachmaiera predstavuje cenný vklad do polulácie plemena Fleckvieh.Pozrite si pár fotografií z prípravy tohto podujatia. Autori fotografií Schorschi Muller a Hans Holzer. Veríme, že sa stretneme v Miesbachu!!!


18.4.2017
Býci z Bayern-Genetik - harmónia Mlieko & Mäso

Náš chovateľský koncept je efektívna výroba mlieka a mäsa .Mnoho chovateľov špecializovaných mliekových plemien ťažko veri výsledkom úžitkovosti plemena Fleckvieh, Pozrite si teda potvrdenie o odporazení z bitúnku v Mníchove - ak používate našich býkov, dostávate najvyššiu možnú kvalitu pre Vaše podnikanie :

Photo 1 - 2: Potvrdenie o odporazení z Februara & Marca 2017

Photo 3: BFG ROUND UP
Photo 4: BFG HELDERBERG
Photo 5: BFG ILION
Photo 6: BFG MANITOBA
Photo 7: BFG MANDELA
Photo 8: VAN DYCK
Photo 9: BFG ILJA

13.4.2017 

BFG Hagwirt, overená kvalita plus beta kazeínA2A2

BFG HAGWIRT, sa narodil v roku  2007, teraz má 10 rokov a úžitkovosť jeho dcér je jedinečná. Je to jeden z najlepších býkov, čo sa týka nárastu produkcie u dcér medzi prvou a treťou laktáciou. V´daka tomu, že je nositeľ e ß-kazeínu genotyp A2A2 je o tohot býka veľký záujem. Foto (@IMPULS)


12.4.2017
BFG WALDBRAND - legenda Fleckvieh plemena už nie je medzi nami

Potomstvo tohto plemenníka nájdete po celom svete v programoch kríženia, aj v čistokrvných programoch. BFG WALDBRAND dal život dcéram, ktoré majú vynikajúcu produkciu , pevné zdravie a nadpriemerné znaky Fitness. Celkovo máme v inseminácii 63 synov.
Jeho matka,  SALON, dcéra BFG MALEFIZ môže byť bprávom považovaná za jednu z najlepších Fleckvieh matiek býkovd vôbec, pre insemináciu vyprodukovala aj ďalších dvoch synov, BFG ETTAL and ZEILER. Ďalších 5 synov čaká na pozícii čakateľov.
BFG WALDBRAND  bol predvádzaný mnohým zahraničným delegáciám , ale nikdy nezabudneme na jeho posledné "vystúpenie" pred verejnosťou na výstave v Mníchove v r.2016  .Všetci, ktorí ho videli konštatujú, že jeho vlastnosti sú verne kopírované dcérami. Jeho plemenné hodnoty dosahújú opakovateľnosť  99 % - dôveruje mu väčšina farmárov  a zaznamenal neuveriteľný vplyv v tisíckach stád. Firma BAYERN-GENETIK bude navždy spojená s menom tohto býka - česť jeho pamiatke !!!
Foto 1: BFG WALDBRAND - na výstavisku v Mníchove (@Gruber)
Foto 2 BFG WALDBRAND s  3 dcérami na výstave v Mníchove v r. 2016 (@Gruber) -  

Skupina dcér po Walfriedovi vo Wetringene   9.4.2017


Vo Wertingene sme prezentovali 7 dcér plemenného býka Walfried- vyrovnané dcéry, perfektné vemená , fitness znaky a prítomnosť beta kazeínu A2A2 - kombinácia, ktorá predurčuje toto plemeno, aby sa stalo globálnym !!!